Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Good Life Assistant por Mind Map: Good Life Assistant

1. twoje ciało

1.1. ekran z graficznym przedstawieniem składu ciała i poziomu nawodnienia - ujęcie dzienne

1.1.1. ekran z poziomem nawodnienia, opisem i poradą - ujęcie dzienne

1.1.1.1. poziom nawodnienia, opis i porada - ujęcie tygodniowe

1.1.1.2. poziom nawodnienia, opis i porada - ujęcie miesięczne

1.1.1.3. poziom nawodnienia, opis i porada - ujęcie roczne

1.1.1.4. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

1.1.1.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

1.1.2. ekran ze składem ciała, opisem i poradą - ujęcie dzienne

1.1.2.1. skład ciała, opis i porada - ujęcie tygodniowe

1.1.2.2. skład ciała, opis i porada- ujęcie miesięczne

1.1.2.3. skład ciała, opis i porada - ujęcie roczne

1.1.2.4. tryb sportowy

1.1.2.4.1. ekran z opisem i wyborem celu

1.1.2.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

1.1.3. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

1.1.4. graficzne przedstawienie składu ciała i poziomu nawodnienia - ujęcie tygodniowe

1.1.5. graficzne przedsawienie składu ciała i poziomu nawodnienia - ujęcie miesięczne

1.1.6. graficzne przedstawienie składu ciała i poziomu nawodnienia - ujęcie roczne

1.1.7. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2. poziom stresu

2.1. ekran z wykresem poziomu stresu - ujęcie dzienne

2.1.1. ekran ze szczegółowymi parametrami i poradą - dzień

2.1.1.1. ekran z wykresem bicia serca- dzień

2.1.1.1.1. wykres bicia serca - tydzień

2.1.1.1.2. wykres bicia serca - miesiąc

2.1.1.1.3. wykres bicia serca - rok

2.1.1.1.4. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.1.1.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2.1.1.2. ekran z wykresem tętno - dzień

2.1.1.2.1. wykres tętna - tydzień

2.1.1.2.2. wykres tętna - miesiąc

2.1.1.2.3. wykres tętna - rok

2.1.1.2.4. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.1.2.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2.1.1.3. ekran z wykresem temperatury ciała - dzień

2.1.1.3.1. wykres temperatury ciała - tydzień

2.1.1.3.2. wykres temperatury ciała - miesiąc

2.1.1.3.3. wykres temperatury ciała - rok

2.1.1.3.4. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.1.3.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2.1.1.4. ekran z wykresem napięcia mięśniowego - dzień

2.1.1.4.1. wykres napięcia mięśniowego - tydzień

2.1.1.4.2. wykres napięcia mięśniowego - miesiąc

2.1.1.4.3. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.1.4.4. wykres napięcia mięśniowego - rok

2.1.1.4.5. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2.1.1.5. szczegółowe parametry - tydzień

2.1.1.6. szczegółowe parametry - miesiąc

2.1.1.7. szczegółowe parametry - rok

2.1.1.8. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

2.1.1.9. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.2. przejście do zewnętrznej aplikacji np. Spotify, YouTube (będące poradą na zredukowanie dużego poziomu stresu - słuchanie ulubionego utworu muzycznego, medytacja etc.)

2.1.3. wykres poziomu stresu - ujęcie tygodniowe

2.1.4. wykres poziomu stresu - ujęcie miesięczne

2.1.5. wykres poziomu stresu - ujęcie roczne

2.1.6. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

2.1.7. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

3. aktywność

3.1. ekran z graficznym i liczbowym przedstawieniem ilości przebytych kroków, schodów, spalonych kaloriach i ogólnym dystansie - ujęcie dzienne

3.1.1. graficzne i liczbowe przedstawienie ilości przebytych kroków, schodów, spalonych kaloriach i ogólnym dystansie - ujęcie tygodniowe

3.1.2. graficzne i liczbowe przedstawienie ilości przebytych kroków, schodów, spalonych kaloriach i ogólnym dystansie - ujęcie miesięczne

3.1.3. graficzne i liczbowe przedstawienie ilości przebytych kroków, schodów, spalonych kaloriach i ogólnym dystansie - ujęcie roczne

3.1.4. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

3.1.5. button zrób trening

3.1.5.1. ekran z możliwością wyboru aktywności

3.1.5.1.1. ekran z wybraną aktywnością, dystansem czasem i średnim tempem - możliwość włączenia treningu

3.1.6. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

4. serce

4.1. ekran z graficznym i liczbowy przedstawieniem tętna spoczynkowego, tętna w marszu i zmienności rytmu zatokowego, krótki opis - ujęcie dzienne

4.1.1. graficzne i liczbowe ujęcie tętna spoczynkowego, tętna w marszu i zmienności rytmu zatokowego - ujęcie tygodniowe

4.1.2. graficzne i liczbowe ujęcie tętna spoczynkowego, tętna w marszu i zmienności rytmu zatokowego - ujęcie miesięczne

4.1.3. graficzne i liczbowe ujęcie tętna spoczynkowego, tętna w marszu i zmienności rytmu zatokowego - ujęcie roczne

4.1.4. ekran z wykresem zmienności rytmu zatokowego oraz opisem wykresu

4.1.4.1. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

4.1.4.2. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

4.1.5. ikonka home - przenosząca do ekranu głównego

4.1.6. ikona przenosząca do wcześniejszego ekranu

5. profil

5.1. o mnie

5.1.1. ekran z możliwością wprowadzenia zmian w danych, podanych podczas zakładania profilu

5.2. opcje pojawiające się przy włączonym trybie sportowym

5.2.1. mój plan treningowy

5.2.1.1. ekran z wylistowanymi dniami tygodnia

5.2.1.1.1. ekran z ćwiczeniami z danego dnia tygodnia

5.2.2. mój plan dietetyczny

5.2.2.1. ekran z wylistowanymi dniami tygodnia

5.2.2.1.1. ekran z wylistowanymi posiłkami na dany dzień

5.3. powiadomienia

5.3.1. ekran z możliwością włączenia/wyłączenia powiadomień, ustawienia dźwięku powiadomień, w trybie sportowym ustawienia dat i godzin powiadomień o treningach i posiłkach