Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
HEMOGRAMA por Mind Map: HEMOGRAMA

1. Hemograma

1.1. Hematies

1.2. Hemoglobina(Hb)

1.2.1. És un component dels glòbuls vermells de la sang i té com a principal funció transportar oxigen des dels òrgans respiratoris cap als teixits de l'organisme. Valor alt és Anèmia. I valors baix són Poliglobúlia, Embòlies.

1.2.1.1. Són cèl·lules que s'encarreguen de transportar l'oxigen als òrgans i teixits. Valors alt són Poliglobúlia, Embòlies, Tabaquisme. I valors baix són Hemorràgies, Anèmia, Alteracions de la medul·la òssia.

1.2.2. És un paràmetre de laboratori que indica el el percentatge de cèl·lules vermelles. Valors alt són problemes cardíacs, Falta d'hidratació, Malalties pulmonars cròniques. I valors baix són Anèmia, Hemorràgies, Embaràs, Alteracions de la medul·la, Leucèmia, Hipotiroïdisme.

1.3. Hematòcirt(Hto)

1.4. VCM(Volum corpuscular mitjà)

1.4.1. És un hematologia que indica la mida mitjana dels glòbuls vermells. Valors alt són dèficit de vitamina B12 o d'àcid fòlic, trastorns del fetge o consum d'alcohol. I valors baix són Anèmies i talassèmies.

1.5. HCM(Hemoglobina corpuscular mitjà)

1.5.1. Són cèl·lules que absorbeix l'oxigen en els pulmons i que trasllada als teixits i cèl·lules per captar l'hioide de carboni. Valors alt són anèmies hipsocròmiques. I valor baix és anèmia.

1.6. Limfòcits

1.6.1. És leucòcit agranular que es caracteritza morfològicament per tenir un nucli arrodonit al voltant del qual amb prou feines pot veure's el citoplasma. Valors alt són processos infecciosos aguts i crònics, al·lèrgies farmacològiques i leucèmia. I valors baix són Defectes en el sistema immune o en persones sota quimioteràpies.

1.6.2. Són cèl·lules molt importants en el sistema immune ja que són capaços de respondre davant desconeguts per al organisme. Valors alt és limfocitosi. I valors baix limfopènia.

1.7. Leucòcits

1.8. Neutròfils

1.8.1. Són cèl·lules que s'encarreguen de destruir bacteris, restes cel·lulars i partícules sòlides. Valors alt són Infeccions, inflamacions, cremades, hemorràgies agudes, tabaquisme i infart de miocardi. I valor bai és neutropènia.

1.9. Plaquetes

1.9.1. S'encarrega de tancar els vasos sanguinis fent que la sang coaguli quan hi ha una ferida. Valor alt és Trombocitosis. I valor baix és Mala coagulació sangínia i púrpura trombocitopènia idiopàtica.

1.10. VSG(Velocitat de sedimentació)

1.10.1. Mesura la velocitat a la qual sedimenten els globuls vermells de la sang en un temps determinat. Valors alt són Mielomes, limfomes, leucèmies, artritis reumatologia i lupus, embaràs i menstruació.i valor baix és Rares vegades és baix.

2. Bioquímica

2.1. Glucosa

2.1.1. És un sucre que es troba en molts aliment i constitueix una font fonamental d'energia per a l'ésser humans. Nivell alt la hiperglucèmia que produirà diabetis mellitus. I nivell baix la hipoglucèmia provoca mareig, somnolència, etc...

2.2. Urea

2.2.1. És un mesura que ens serveix per comprovar el correcte funcionament dels ronyons. Nivell alt la hiperuricemia es la elevació de dietas ricas en proteínas, a un fallo renal, un fallo cardíaco. I nivell baix la hipouricemia se debe a dietas pobres en proteínas, embarazo.

2.3. Àcid Úric

2.3.1. És un producte de rebuig que resulta després del metabolisme del nitrogen en el cos humà. Nivell alt són gota, litiasi renal, insuficiència renal, diabetis mellitus, alcoholisme. I nivell baix en els túbuls renals (síndrome de Fanconi) o en les dietes molt baixes en proteïnes.

2.4. Creatinina

2.4.1. És un compost que s'obté de la degradació de creatina, és un dels nutrients més útils per als músculs. Nivell alt deshidratació, fallada renal, malalties musculars. I nivell baix poca massa muscular, distròfies musculars greus.

2.5. Colesterol

2.5.1. HDL

2.5.1.1. És una proteïna capaç de transportar el colesterol des de l'interior de les artèries. Nivell alt protecció contra el risc de patir malalties cardiovasculars greus. I nivell baix són un factor de risc per patir episodis d'isquèmia cardíaca.

2.5.2. LDL

2.5.2.1. Es pot acumular-se en les cèl·lules de la paret arterial, arribant fins i tot a obstruir-les. Nivell alt com més gran sigui el nivell d'aquest tipus de colesterol, més probabilitats hi haurà de patir malalties cardíaques per obstrucció arterial, l'òptim seria mantenir uns nivells baixos d'aquest colesterol a la sang.

2.6. Triglicèrids

2.6.1. Es forma part dels greixos i olis vegetals, es acumula en el teixit adipós. Nivell alt la hiperglucèmia, igual que l'augment del colesterol LDL, és un factor de risc cardiovascular per arteriosclerosi.

2.7. Transaminasse

2.7.1. GOT

2.7.1.1. És una proteïna fonamental en el fetge i el cor que s'allibera a la sang quan aquests òrgans es veuen alterats. Nivell alt l'elevació d'aquesta proteïna la detallarem en el proper apartat ja que l'elevació de les dues transminasas sol anar lligada.

2.7.2. GPT

2.7.2.1. És una proteïna que es troba en grans quantitats en el fetge i que igual que la GOT s'eleva quan falla aquest òrgan. Nivell alt és causada per alteracions hepàtiques que poden ser lleus (hepatitis aguda o fetge gras), moderades (hepatitis alcohòlica o intoxicació per paracemol) o alguna cosa més greus (hepatitis cròniques).

2.7.3. GGT

2.7.3.1. És una proteïna que s'allibera des del fetge quan hi ha una lesió. Nivell alt causes colèstasi intra i extrahepàtiques.

2.8. Fosfatasse alcalina

2.8.1. És una proteïna encarregada de la mineralització que es troba en la major part en l'os. Nivell alt durant el creixement dels nens presten xifres altes de fosfatasa alcalina. I nivell baix els nivells, però disminueixen en els casos de desnutrició.

2.9. Calci

2.9.1. És un element químic per a la transmissió nerviosa, la contracció muscular, la coagulació sangínia i la funció cardíaca. Nivell alt causa alteracions de la consciència, anorèxia, vòmits, restrenyiment, arítmies cardíaca i litiasi renals i biliars. I nivell baix es deu a una hidrofugació de les glàndules paratiroïdals, encara que també es veu en casos d'alcoholisme i pancreatitis.

2.10. Potassi

2.10.1. És un element per a la transmissió neuromuscular i la contracció muscular. Nivell alt causes augment de la ingesta, disminució de la seva eliminació, hiperglucèmia. I nivell baix causes disminució de la ingesta, pèrdues (vòmits, diarrees i ús de diürètics), hipotècnia i alteracions hormonals.

2.11. Ferro

2.11.1. És un element químic per a l'estructura de l'hemoglobina i per transport d'oxigen a la resta del organisme. Nivell alt algunes malalties poden causar un elevat nivell de ferro en el organisme com l'heterocromosoma. I nivell baix de ferro en sang fa que no es forma adequadament l'hemoglobina.

2.12. Sodi

2.12.1. És un element químic per realitzar les mateixes funcions del potassi. Nivell alt causes tremolors, confusió, convulsions, risc de sagnat cerebral. I nivell baix causes sodi (vòmits, diarrea, sudoració excessiva ...), diüresi excessiva, defectes en les hormonals suprarenals.

2.13. Bilimibina

2.13.1. És una substància que sol contenir la bilis, que resulta de la degradació de l'hemoglobina i és de color groguenc. Nivell alt alteracions hereditàries en el metabolisme i eliminació d'aquesta proteïna, alteracions en l'anatomia dels conductes biliars o obstruccions per pedres a la vesícula.