HƯNG MINH PHÁT

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
HƯNG MINH PHÁT por Mind Map: HƯNG MINH PHÁT

1. Kỹ thuật

1.1. San lấp ui

1.1.1. làm việc với các đội thi công

1.1.1.1. 4 đội thi công của anh Trí

1.1.1.2. 2 đội Việt Nam

1.1.1.3. 1 đội anh Trứ

1.1.1.4. 1 đội công ty (tính riêng)

1.1.2. Chốt thời gian đưa phương tiện nhân công của các đội thi công vào công trường

1.1.2.1. 4 đội của anh trí

1.1.2.2. 2 đội việt Nam

1.1.2.3. 1 đội của Trứ

1.1.3. Chốt khối lượng thi công cho các đội thi công

1.1.3.1. 4 đội của anh Trí

1.1.3.2. 2 đội ViệtNam

1.1.3.3. 1 đội anh Trứ

1.1.4. Bàn giao mặt bằng cho các đội thi công sau khi ý hợp đồng kinh tế

1.1.4.1. 4 đội của anh Trí

1.1.4.2. 2 đội Việt Nam

1.1.4.3. 1 đội của anh Trứ

1.1.5. Thành lập ban quản lý dự án tại công trường

1.1.5.1. Văn phòng

1.1.5.1.1. Nhân sự kế toán kho, thủ kho

1.1.5.1.2. Văn phòng phẩm

1.1.5.2. Nơi ăn ở cán bộ quản lý tại công trường

1.1.5.3. Tuyển bảo vệ

1.1.5.4. Các nội quy, quy đinh

1.1.5.5. Công tác cán bộ

1.1.5.5.1. Anh Tiến

1.1.5.5.2. Anh Trí

1.1.5.6. Trang thiết bị hỗ trợ các đội thi công

1.1.5.6.1. Dụng cụ bảo hộ

1.1.5.6.2. Máy phát điện

1.1.5.6.3. Nhiên liệu

1.1.5.6.4. Lán trại (đội thi công)

1.1.6. Công tác giám sát

1.1.6.1. Giám kỹ thuật, chất lượng

1.1.6.1.1. Chất lượng công trình

1.1.6.1.2. Tiến độ tiến độ triển khai

1.1.6.1.3. Nghiệm thu

1.1.6.2. Giám an toàn lao động

1.1.6.3. Giám sát an ninh

1.1.6.3.1. Con người

1.1.6.3.2. Thiết bị

1.1.6.4. Giám sát vật liệu

1.1.6.4.1. Vật liệu cung cấp

1.1.6.4.2. Vật liệu tận thu

1.2. Bơm cát

1.2.1. làm việc với các đội thi công

1.2.2. Chốt thời gian đưa phương tiện nhân công của các đội thi công vào công trường

1.2.3. Chốt khối lượng thi công cho các đội thi công

1.2.4. Thành lập ban quản lý dự án tại công trường

1.2.4.1. Văn phòng

1.2.4.1.1. Nhân sự kế toán kho, thủ kho

1.2.4.1.2. Văn phòng phẩm

1.2.4.2. Căn tin

1.2.4.3. Tuyển bảo vệ

1.2.4.4. Các nội quy, quy đinh

1.2.4.5. Công tác cán bộ

1.2.4.5.1. Anh Tiến

1.2.4.5.2. Anh Trí

1.2.4.6. Trang thiết bị hỗ trợ các đội thi công

1.2.4.6.1. Dụng cụ bảo hộ

1.2.4.6.2. Máy phát điện

1.2.4.6.3. Nhiên liệu

1.2.4.6.4. Lán trại (đội thi công)

1.2.5. Bàn giao mặt bằng cho các đội thi công sau khi ý hợp đồng kinh tế

1.2.6. Công tác giám sát

1.2.6.1. Giám kỹ thuật, chất lượng

1.2.6.1.1. Chất lượng công trình

1.2.6.1.2. Tiến độ tiến độ triển khai

1.2.6.1.3. Nghiệm thu

1.2.6.2. Giám an toàn lao động

1.2.6.3. Giám sát an ninh

1.2.6.3.1. Con người

1.2.6.3.2. Thiết bị

1.2.6.4. Giám sát vật liệu

1.2.6.4.1. Vật liệu cung cấp

1.2.6.4.2. Vật liệu tận thu

2. Hành chính nhân sự

2.1. Quản lý nhân sự

2.1.1. Miêu tả công việc từng chức danh

2.1.2. Tuyển dụng

2.1.2.1. Kế toán tổng hơp

2.1.2.2. Kế toán kho vật tư

2.1.2.3. Kế toán xăng dầu

2.1.2.4. Bảo vệ

2.1.2.4.1. Thuê Police Cambodia hoặc Cảnh vệ

2.1.2.4.2. Thuê bảo vệ người việt

2.1.2.5. Tạp vụ cho cty

2.1.2.6. Y tá / y sĩ cho 2 công trường và văn phòng

2.1.3. Bổ nhiệm nhân sự

2.1.4. Danh sách nhân sự

2.1.5. Nội quy người lao động

2.1.6. Chính sách lương thưởng

2.2. Hệ thống văn bản, biểu mẫu dành cho nhân sự

2.2.1. Hợp đồng lao động

2.2.2. Đơn xin nghỉ phép

2.2.3. Tạm ứng

2.2.4. Đơn thôi việc

2.2.5. Giấy giới thiệu

2.3. Đề xuất các công cụ làm việc cho các bộ phận

2.3.1. Văn phòng phẩm

2.3.2. Đồ bảo hộ cho công trường

2.3.2.1. Nón bảo hộ

2.3.2.2. Nón tai bèo

2.3.3. Thiết bị khác cho cty

2.4. Công tác truyền thông

2.4.1. ban hành các văn bản

2.4.2. Đưa tin nội bộ

2.4.2.1. Website

2.4.2.2. Fanpage

2.4.2.3. Zalo group

2.4.3. Bộ nhận diện thương hiệu cho cty

3. Kế toán tài chính

3.1. Dự toán chi phí

3.1.1. Chi phi cố định

3.1.1.1. Lương cứng cho CBNV

3.1.1.2. Chi phí thuê nhà, thuê mặt bằng khác

3.1.1.3. Chi phí khấu hao cho các trang thiết bị

3.1.2. Chi phí biến động

3.1.2.1. Nhiên liệu

3.1.2.2. Văn phòng phẩm

3.1.2.3. Thanh quyết toán cho các đội

3.1.2.3.1. Tạm ứng

3.1.2.3.2. Thanh toán

3.1.2.4. Lương thưởng cho CBNV

3.1.2.5. Điện nước, mạng internet

3.2. Quản lý dòng tiền

3.2.1. Quản lý tiền vào

3.2.2. Quản lý tiền ra

3.2.2.1. Chi phí nhân sự, lương

3.2.2.2. Vật liệu

3.2.2.3. Trang thiết bị

3.2.2.3.1. Văn phòng

3.2.2.3.2. Công trường

3.2.2.4. Quyết toán, thanh toán cho các đội thi công

3.2.2.4.1. Phối hợp với các bộ phận liên quan để thực hiện công tác làm đề nghị thanh toán từ tổng thầu

3.2.2.4.2. Hướng dẫn quy trình thanh toán cho các đội thi công

3.3. báo cáo tài chính

3.3.1. Tháng

3.3.2. Quý

3.3.3. Năm

3.4. Thủ kho

3.4.1. Vật tư

3.4.2. Xăng dầu

3.4.3. Các công cụ hồ trợ làm việc

3.4.3.1. Thiết bị văn phòng

3.4.3.2. Biểu mẫu chúng từ

3.4.3.2.1. Phiếu nhập

3.4.3.2.2. Phiếu xuất

3.4.3.2.3. Thẻ kho

3.4.3.2.4. Báo cáo tổng hợp tồn kho

3.4.4. Báo tình hình kho hàng tuần/tháng/quý/năm

3.5. Thủ quỹ

3.5.1. Chứng từ chi tiền

3.5.2. Tổng hợp tiền mặt trong công ty

3.5.3. Báo cáo tiền mặt cho Giám đốc

4. Bộ phận kế hoạch tổng hợp

4.1. Triển khai lên kế hoạch chung cho các bộ phận

4.2. Theo dõi đôn đốc các bộ phận thực hiện theo kế hoạch

4.2.1. Đôn đốc tiến độ thi công của các đội thi công

4.2.2. Đôn đốc các Quản lý đội thi công thực hiện việc làm đề xuất thanh toán

4.2.3. Đôn đốc bộ phận kế toán hoàn thiện thủ tục để đề xuất thanh toán từ tổng thầu

4.2.4. Đôn đốc các bộ phận liên quan hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các đội thi công

4.3. Tổng hợp Báo cáo, đề xuất với Ban Giám đốc

4.3.1. Báo cáo thi công

4.3.2. Báo cáo nhân sự

4.3.3. Báo cáo tài chính kế toán

5. Quản lý văn phòng

5.1. Xây dựng trang thiết bị văn phòng

5.1.1. Văn phòng phẩm

5.1.2. Thiết bị an ninh

5.1.2.1. Hệ thống camera an ninh

5.1.2.2. Thiết bị tự vệ cá nhân

5.1.3. Thiết bị điện nước

5.1.3.1. Mua máy lọc nước

5.1.4. Thiết bị viễn thông điện thoại và internet

5.1.4.1. Đã cho khảo sát

5.1.4.2. Sử dụng gói cước từ 30-50$

5.2. Nhân sự quản lý văn phòng

5.2.1. Bảo vệ

5.2.1.1. Thuê police của Cambodia

5.2.1.2. Thuê vệ sinh việt nam

5.2.2. Tạp vụ

5.2.3. Bộ phận lễ tân, tiếp khách

5.3. Quản lý trật tự nôi vụ

5.3.1. Nội quy văn phòng làm việc

5.3.2. Quản lý bếp ăn và nới ở của cán bộ nhân viên