Diferencies entre màrqueting digital a través d'influencers i la via tradicional

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Diferencies entre màrqueting digital a través d'influencers i la via tradicional por Mind Map: Diferencies entre màrqueting digital a través d'influencers i la via tradicional

1. màrqueting d'influencers

1.1. Tàctiques que es basen en guanyar l'interés del públic i no directament la compra

1.1.1. La comucicació és interactiva i bidireccional

1.1.2. Els consumidors venen a nosaltres a través de motors de búsqueda, indicacions i social media

1.1.3. Màrqueting amb el qual pots arribar a un públic concret (target definit)

1.1.4. Podem mesurar i analitzar el seu impacte

1.1.5. Procés més econòmic, només es paga a l'influencer o se li entrega el producte gratis

2. Publicitat tradicional

2.1. Qualsevol tipus de màrqueting que incentiva la compra de productes i serveis als consumidors

2.1.1. La comunicació és de via única

2.1.2. Els consumidors són buscadors: Tv, espectadors, radio, propaganda,...

2.1.3. No arribes a un públic concret ( target no es pot definir amb tanta exactitud )

2.1.4. Impacte més dificilment mesurable

2.1.5. Procés car: empresa de televisió, direcció, producció,...