COMEDIA LATINA E PLAUTO

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
COMEDIA LATINA E PLAUTO por Mind Map: COMEDIA LATINA E  PLAUTO

1. Titus Maccius Plautus

1.1. Contexto histórico: impregnado de guerras

1.1.1. Guerras Macédonicas

1.1.2. Guerras Púnicas

1.1.3. A poboación vivía baixo o medo dunha invasión sentíase máis propensa a ver comedias para distraerse da súa situación

1.2. Biografia

1.2.1. Fontes

1.2.1.1. Nace en Sarsina

1.2.1.1.1. cidade pouco helenizada

1.2.1.2. Antes de ser comediógrafo foi:

1.2.1.2.1. Muiñeiro

1.2.1.2.2. Actor

1.2.2. Problemas co nome

1.2.2.1. Plotus quere decir pés planos

1.2.2.2. Tria nomina tiñao a xente con cartos

1.3. Obras consevadas

1.3.1. Escribeu comedias palliatae

1.3.1.1. Discalia

1.3.1.1.1. representación e posta en escea

1.3.2. Argumentum

1.3.2.1. resumen

1.3.3. acrostico

1.3.3.1. 1º letra de cada verso

1.3.4. Hai obras que non escribeu él pero teñen o seu nome

1.3.4.1. Varrón analiza as obras

1.4. Influencias e innovacións

1.4.1. Comedia Antiga Grega

1.4.1.1. Aristófanes

1.4.1.1.1. sátira política

1.4.2. Comedia Nova

1.4.2.1. Carece de contido social, político ou intelectual

1.4.2.2. Non ofende a ninguén

1.4.2.3. Comedia Palliata

1.4.2.4. Destaca Menandro

1.4.3. Innovacións nos personaxes

1.4.3.1. Tema: principal relación pai-fillo

1.4.3.1.1. COMEDIA GREGA: Relacion forte, o fillo permanece leal ao seu pai. COMEDIA NOVA: rivalidade

1.4.3.1.2. Ambas comedias sociedade patriarcal

1.4.3.2. Tema: O escravo

1.4.3.2.1. Engana ao seu amo

1.4.3.2.2. Persoaxe forte

1.4.4. Técnica compositiva de Plauto

1.4.4.1. desaparece o coro

1.4.5. Prólogo

1.4.5.1. variacións típicas da Comedia Nova alexandrina.

1.4.5.2. Modelo romano: prologus, identificarase pola vestimenta.

1.4.5.3. Modelos gregos: pronunciado tras a 1ª escena.

1.5. Persoaxes

1.5.1. Principais

1.5.1.1. Virgo

1.5.1.2. Senex

1.5.1.3. anus

1.5.1.4. Uxur

1.5.1.5. Adulescens

1.5.1.6. Servus

1.5.2. Secundarios

1.5.2.1. Parásita

1.5.2.2. Militar fanfarrón

1.5.2.3. Lenón cabizoso

1.5.2.4. cociñeiros

1.5.3. Comedias de escravos ou recoñecemeto

1.6. Linguaxe e estilo

1.6.1. Latín arcaico

1.6.2. Emplea proverbios e palabras en grego

1.6.3. Utiliza chistes

1.6.4. Métrica: septenarius trocaico.

1.6.5. Diverbia: partes dialogadas

1.6.6. Cantica: partes musicais

1.7. Influencias

1.7.1. Antigüidade Terencio toma o relevo

1.7.2. Idade media

1.7.3. Plauto e Shakespeare

1.7.3.1. Obras con Paralelismos

1.7.4. Plauto e Moliere

1.7.4.1. Avaro e Aulilaria elementos en comúns

1.8. Plauto en Galicia

1.8.1. Traducións, adaptacións e interpretacións

1.8.2. Festival de teatro grecolatino Lugo-Ourense

1.8.3. Interpretanse as súas obras

1.9. Miles Gloriousus

1.9.1. Película

2. comedia

2.1. Elementos da Comedia

2.1.1. Condición privada dos seus personaxes

2.1.2. Argumentos relativos a asuntos de vida

2.1.3. Busca da exemplaridade, modelos de conducta positivos e condena ós negativos

2.2. Subxéneros

2.2.1. Mimus

2.2.2. Atellana

2.2.3. Comedia togata

2.2.4. Comedia Palliata

2.3. Comedia Palliata

2.3.1. Representante Menandro

2.3.2. Modelos gregos

2.3.3. Escenario en Atenas

2.3.4. Argumento

2.3.4.1. parellas enamoradas loitan para estar xuntos

2.3.4.2. Fillos perdidos

2.3.4.3. Enganos de escravos

2.3.5. Autores

2.3.5.1. T.Maccio Plauto

2.3.5.2. P. Terencio Afer

3. Traxedia

3.1. Destacan

3.1.1. Livio Andronico

3.1.2. Nevio

3.1.3. Enio

3.1.4. Pacuvio

3.1.5. Acio

3.1.6. Séneca

3.2. Subxéneros

3.2.1. Fabula Crepidata

3.2.1.1. Séneca

3.2.1.2. Ovidio

3.2.2. Fabula Praetexta

3.2.2.1. Temas ROMANOS. O seu fundador foi Nevio

4. Teatros

4.1. Ludi

4.1.1. Ludi Florales

4.1.2. Ludi Megalenses

4.1.3. Ludi Apolinares

4.1.4. Ludi Romani

4.1.5. Ludi Plebeii

4.2. Partes do teatro

4.2.1. Scaena frons

4.2.2. auditus fons

4.2.3. pulpitum

4.2.4. Porticus post scaenam

4.2.5. proscaenium

4.2.6. orchestra

4.2.7. cauea

4.3. Greges

4.3.1. Compañias de actores

4.4. dominus greges

4.4.1. O xefe da compañia

4.5. atrezzo

4.5.1. Roupas dos actores

4.6. Público

4.6.1. Podia asistir toda a cidadania

4.6.2. Pregoeiro