VERTEBRADOS

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
VERTEBRADOS por Mind Map: VERTEBRADOS

1. AVES

1.1. Son ovíparas

1.2. Teñen o corpo cuberto de plumas

1.3. Voan

1.4. Respiran por pulmóns

2. PEIXES

2.1. Case todos son ovíparos

2.2. Teñen o corpo cuberto de escamas

2.3. Nadan

2.4. Respiran por branquias

3. REPTIS

3.1. Son ovíparos

3.2. Teñen o corpo curberto de escamas

3.3. Reptan ou camiñan

3.4. Respiran por pulmóns

4. MAMÍFEROS

4.1. Son vivíparos

4.2. Teñen o corpo cuberto de pelo

4.3. Camiñan

4.4. Respiran por pulmóns

5. ANFIBIOS

5.1. Son ovíparos

5.2. Teñen a pel núa

5.3. Nadan ou saltan

5.4. Respiran por pulmóns e branquias

5.5. Realizan a metamorfose