Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Lírica por Mind Map: Lírica

1. Tópicos literarios

1.1. Horacio deixounos moitas expresións latinas

1.2. Ab ovo usque ad mala

1.3. Aurea mediocritas.

1.4. Beatus ille

1.5. Carpe diem

1.6. Dulce et decorum est pro patria mori.

1.7. Eheu fugaces labuntur anni

1.8. Graecia capta ferum victorem (captorem) cepit et artes intulit agresti

1.9. In medias res

1.10. Non omnis moriar.

1.11. Nunc est bibendum

1.12. Odi profanum vulgus et arceo

1.13. Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres

1.14. Parturient montes, nascetur ridiculus mus

1.15. Rara avis.

1.16. Ut pictura poesis

2. A lírica como xénero literario

2.1. composicións poéticas que expresan emocións e sentimentos e teñen un enfoque persoal e subxectivo.

2.2. nome: palabra grega lyros, era un instrumento musical de corda co que se acompañaban os poetas

2.3. Reminiscencias musicais do inicio:

2.3.1. balada, de bailare

2.3.2. soneto, de sonitus (“son”, “nota musical”)

2.3.3. oda, de odé (“canción”)

2.3.4. almo, de psalmus (“música de arpa”)

3. Catulo

3.1. Adopta a elexía e epigrama dos gregos

3.2. Poesía persoal

3.3. Ciceron chamouno poeta nuovi por introducir novidades na poesía tradicional

3.4. Imita a lírica e alexendrinos gregos

3.5. biografía

3.5.1. Familia acomodada

3.5.2. Ditadura de Sila - Campaña de César en Britania

3.5.3. 20 anos en Roma

3.6. obra

3.6.1. Poemas mitolóxicos eruditos

3.6.1.1. Epitalamio de Tetis e Peleo

3.6.1.1.1. lenda de Teseo facendo fincapé no abandono Ariadna

3.6.1.2. A Cabaleira de Bernice

3.6.1.2.1. Crítica a seus inimigos, a sociedade e políticos

3.6.2. Poemas satíricos e epigramas

3.6.2.1. Copia de Calímaco. Argumento: o cabelo de Cleopatra convirtese en cometa

3.6.3. Poemas líricos puros

3.6.3.1. Tratan sobre amistade, sentimentos e amor

3.6.3.2. Ten poemas: nos que fala do seu amor con Lesbia, poemas de cando rematan a súa relación, morte do irman de Catulo, da súa marcha de Roma e a reconciliación con César

4. Poesía e sociedade augústeas

4.1. O espazo histórico

4.1.1. sistema republicano da paso ó Imperio.

4.1.2. 3 etapas

4.1.2.1. 1 triunvirato

4.1.2.1.1. O imperio a mans de Antonio, Lépido e Octavio querian acabar co caos. Obras: Églogas ( Vírxilio)

4.1.2.2. 1º periodo augusteo

4.1.2.2.1. Octavio Augusto exerce o poder monárquico vai ter unha influenza determinante na literatura (Odas, libro IV, e a Ars Poetica, tamén de Horacio).

4.1.2.3. terceiro cambio

4.1.2.3.1. derrota de Antonio en Accio o papel imperial de Octavio asume o título de Augusto (libros I, II, III de Odas de Horacio, xunto coa Eneida de Virxilio).

4.2. Os poetas e a sociedade

4.2.1. os poetas renuncian ó esteticismo e comprométesen coa sociedade ou vense na obriga de defender a súa falta de compromiso.

4.2.2. a visión grega clásica da poesía: traballo de xente con talento, que serve ós cidadáns como educación moral.

4.3. Os poetas e os patróns

4.3.1. padroado sobrevive

4.3.2. axuda moral

4.3.3. a publicidade

4.3.4. oportunidade de participar nas recitationes privadas, públicas e semipúblicas.

4.4. Mecenas

4.4.1. Mecenas (70-8 a. C.) foi o patrón que mediaba entre poetas e princeps

4.4.2. impulsor das artes

4.4.3. Mecenas, un sinónimo daquel que fomenta e patrocina as actividades artísticas desinteresadamente.

4.4.4. axudou a Augusto

4.4.5. colaborador de Augusto nas tarefas de goberno

4.4.6. Augusto tivo relacións coa esposa de Mecenas.

4.4.7. Deixa a súa herencia a Augusto

4.4.8. inmortalidade

4.4.9. fazañas heroicas recollidas nun poema épico

5. 1º manifestacións

5.1. Carmen fratrum Arvalium

5.1.1. "Fratres Arvales" eran 12 sacerdotes romanos consagrados ao culto de Dea Dia

5.1.2. Lenda Rómulo e Remo

5.1.3. carmen arvale

5.2. Carmen Saliorum

5.2.1. saliares ou salios eran sacerdotes de Marte na Antigua Roma

5.2.2. Papel principal na festividade dos saliares

5.2.2.1. Cantaban “Carmen Saliare” → Función: Mantener a Roma a salvo (Batalla)

5.3. Quinto Lutacio Catulo

5.3.1. a poesía lírica de estilo helenístico introduciuse en Roma no século II a.C. Consevamos poucos

6. Horacio

6.1. introdución

6.1.1. Roma guerras

6.1.2. familia de libertos

6.1.3. Batalla de Filipos forma parte dos asesinos Bruto + Casio

6.1.4. amigo de Virxilio

6.1.5. círculo de Mecenas

6.1.6. padroado de Mecenas

6.1.7. publicidade política

6.2. Horacio a través do período imperial

6.2.1. Épodos son unha fórmula de expresión da intimidade do poeta, impregnada de acerbitas (acritude, agresividade), atenta ós conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil.

6.2.2. espírito poético necesita renovación

6.3. A contribución horaciana á lírica

6.3.1. primeiro en facer poesía lírica en latín

6.3.2. Odas (I, II, III) desempeña o papel dun Alceo, cidadán fondamente comprometido, que escribía patrióticamente sobre temas do momento, pero que non deixaba de pensar que na marxe desa obriga había un espazo para o ocio, o amor e o viño

6.3.3. Venusa non só leva adiante o programa dos poetas do círculo de Catulo senón que os supera

6.3.4. Nietzch

6.3.5. Odas variedade e complexidade temática e a riqueza métrica moitos dos temas son reelaboración de temas xa tratados en Épodos.

6.3.6. quere que os seus temas poidan expresarse en diferentes formas estróficas e que nunca unha forma escravice a un tema ou o seu tratamento.

6.4. A temática de Horacio

6.4.1. Amor Amizade Himnos Banquetes Natureza Reflexións filosóficas

6.5. Obra lírica de Horacio

6.5.1. odas

6.5.1.1. 104 composicións reunidas en catro libros; están escritas en ton solemne e severo, temas moi variados

6.5.1.2. predomina o formal

6.5.2. Épodos

6.5.2.1. inspirados na lírica grega.

6.5.2.2. “Beatus ille” - Frei Luís de León

7. Subxénero líricos

7.1. Égloga

7.1.1. Nunha paisaxe idílica, rodeados dunha natureza idealizada (locus amoenus), uns pastores dialogan sobre temas xeralmente amorosos; tamén rivalizan para demostrar quén é mellor músico e poeta.

7.1.2. estructura

7.1.2.1. a estrutura monódica

7.1.2.2. estrutura dual

7.1.3. Égloga 1º de Vírxilio

7.1.3.1. 2 persoaxes: Melibeo e Títiro

7.1.3.1.1. Melibeo está triste

7.1.3.1.2. Títiro contento

7.1.3.2. asunto principal desta égloga é a confiscación das terras que sufrira a familia de Virxilio

7.2. Epigrama

7.2.1. Latín: eclŏga → grego: ἐκλογή → extracto, selección, peza escollida

7.2.2. creouse na Grecia clásica

7.2.2.1. inscripción que se poñía sobre un obxecto, que podía ser un exvoto (ofrenda a un deus), un agasallo (xenion), unha estatua ou unha tumba (epitafios)

7.2.3. epigramas pasan a ser sinónimo de poemas breves pero intenso. Final burlesco con xogos de palabras

7.2.4. Marcial e Catulo

7.2.5. Marcial

7.2.5.1. vida

7.2.5.1.1. 40 d.C - Bíbilis (Tarraconensis)

7.2.5.1.2. En Roma - remata os estudos

7.2.5.1.3. Amigos: Quintiliano e Plinio O Mozo

7.2.5.1.4. 30 anos en Roma - volve a Hispania

7.2.5.1.5. 98 d.C - retorno a Bíbilis

7.2.5.1.6. 104 d.C - falecemento

7.2.5.2. Obra

7.2.5.2.1. Liber de spectaculis) o poeta celebra as maravillas do anfiteatro Flavio (O Coliseo).

7.2.5.2.2. Os dous últimos (Xenia e Apophoreta) só conteñen uns lemas, de dous versos cada un, consistentes en dedicatorias, que acompañaban ós regalos feitos ós amigos ou invitados nas festas Saturnales.

7.2.5.2.3. Inclinación describir- romanos cos seus defectos e virtudes

7.2.5.2.4. As súas obras: retrato das clases sociais das paixóns do pobo dos vicios dos costumes

7.3. Oda

7.3.1. Ton elevado ou cantado→ Reflexión do poeta

7.3.2. Loubanzas a persoas ou obxectos

7.3.3. tema: Relixiosa, heroica, filosófica, ou amorosa

7.3.4. Tipos

7.3.4.1. Melodicas

7.3.4.2. Corales

7.3.5. Poetas destacados Píndaro→ deuses, heroes e atletas Alceo de Mitilene→ virtudes militares e guerreiros Safo→ amor e amantes Anacreonte→ amor e praceres da mesa Horacio (Roma)

7.3.6. Influencia na lírica castelá Garcilaso de la Vega Frei Luis de León

7.4. Elexía

7.4.1. forma

7.4.2. Dístico elexíaco

7.4.2.1. verso hexámetro e outro pentámetro

7.4.3. temas sociais e políticos, ó amor, á vida e á morte.

8. A lírica no século I

8.1. Status poetas

8.1.1. Poeta pertencia a unha clase alta e tiña cartos. Isto permitialle ter liberdade de expresión autonomía

8.1.2. Poeta

8.1.2.1. expresaba as preocupación, vida, ideas

8.2. Función poesía, poeta, público

8.2.1. Público culto

8.2.2. afastamento entre público e poeta

8.2.3. Neotéricos

8.2.3.1. poetas latinos que rexeitaban a literatura latina

8.2.3.2. Individualismo

8.2.3.2.1. epigrama

8.3. Neotéricos

8.3.1. Chamaos asi Cicerón

8.3.2. Só se conservan os escritos de Catulo

8.3.3. Cultivanse varios xéneros e temas

8.3.3.1. Siguense as ``regras de Climaco´´

8.3.3.2. Rexeitan algún xénero e temática

8.3.3.3. predominio verso curto

8.3.4. Escriben por ocio. Poetas snob