Projecte 4: Fem d'arqueòlegs

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Projecte 4: Fem d'arqueòlegs por Mind Map: Projecte 4: Fem d'arqueòlegs

1. Quins Homes vivien?

1.1. Australopithecus

1.1.1. 4Ma

1.1.2. 1,5m alçada

1.1.3. cervell més petit

1.2. Homo habilis

1.2.1. 2,5Ma

1.2.2. Va ser la primera espècie en poder crear eines

1.2.3. cervell més gros

1.3. Homo Erectus

1.3.1. 1,5Ma

1.3.2. Va descobrir el foc

1.3.3. Primera espècie que va sortir de l'Àfrica

1.3.4. Cervell encara més gros

1.3.5. Utilitzaven llenguatge senzill

1.4. Homo antecessor

1.4.1. 800.000a

1.4.2. cervell encara més gros

1.4.3. Les restes humanes més antigues d'Europa pertanyen a aquesta espècie

1.5. Homo Neanderthalensis

1.5.1. 200.000a

1.5.2. Cervell més gros

1.5.3. S'assemblava amb nosaltres

1.5.4. Va ser la primera espècie que va enterrar els morts.

1.6. Homo Sapiens

1.6.1. 190.000a

1.6.2. És la espècie de la cual pertanyem

1.6.3. Van inventar diferents eines

1.6.4. Van desenvolupar un llenguatge que li van permetre fer intercanvis d'idees

1.6.5. Van inventar l'art

2. Paleolític 5Ma-10.000 BP

2.1. Inferior 5Ma-60.000 BP

2.2. Superior 35.000-10.000 BP

2.3. Mig 6.000-35.000 anys BP

3. Edat dels metalls 7.000- 5.000 BP

3.1. com vivien?

3.1.1. petites ciutats

3.1.2. sedentaris

3.2. nous materials

3.2.1. ferro, coure i bronze

3.2.2. ferro, coure i bronze

3.3. noves ocupacions

3.3.1. guerrers, sacerdots i comerciants

3.4. nous invents

3.4.1. roda, vela i l'arada

4. Neolític 10.000-7.000 BP

4.1. home que hi havia?

4.1.1. l'Homo sapiens

4.2. com vivien?

4.2.1. sedentaris

4.2.2. Vivien en llogarets o poblats

4.2.3. Eren agricultors i ramaders

4.2.4. Van domesticar: el gos, l'ovella, la cabra, el bou i el cavall.

4.2.5. Vivien al costat dels camps

4.2.6. ceràmica

4.2.7. Feien pintures llevantines

4.2.8. Durant el neolític, les persones adoraven les forces de la naturalesa.

4.2.9. Va tenir importància el culte a la fertilitat.

4.2.10. Feien llogarets en la necròpolis.

4.2.11. Pintaven amb un sol color.

4.3. tipus d'eines

4.3.1. falç amb dents i pedra polida

4.3.2. Llançes

4.3.3. Destral

5. com vivien?

5.1. nòmades

5.2. caçadors i recoloctors

5.3. Vivien en coves i cabanes

5.4. Van dominar el foc

5.5. Les primeres eines de pedra eren simples com els còdols.

5.6. Menjaven arrels

5.7. Elaboració de vestits

5.8. Pells adobades

5.9. Pesca

5.10. Pintures rupestres

5.10.1. Representaven animals

5.10.2. Eren realistes

5.10.3. Són policromes

5.11. Creences

5.11.1. Astres

5.11.2. Froces de la naturalesa

5.12. Enterraven els morts

5.13. Feien escultures

5.13.1. Les venus