Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
suicide por Mind Map: suicide

1. suïcidepoging=opzettelijk zelfbeschadigend gedraag gesteld door persoon zelf, waarbij doel suïcide was zonder dodelijkgevolg

2. suïcide=opzettelijk zelfbeschadigende gedraag met dood tot gevolg= geslaagde suicidepoging

3. suïcidaliteit=vege gedachten tot plannen, voorberiden,suicide poginnegen en suicide

4. cry of pain of cry for help=suïcidepoging waarbij persoon wil aangeven dat het niet goed gaat met hem of haar

5. risicofactoren= combinatie van biologische, psychologische, sociale psychiatrische

6. *genetische en biologische(minder serotonerge werking)

7. psychiatrische aandoening( depressie, eetstoornis, drugmisbruik)

8. somatische aandoening(med aandoening die chronisch pijn veroorzaakt)

9. persoonlijkheidskenmerken; negatief zelfbeeld, impulsiviteit, hulpeloosheid

10. sociale factoren ontbreken van vrienden of familie

11. negatieve levens ervaringen( ouders verliezen, misbruik, werkloosheid, geweld,

12. beschermende factoren:*positief zelfbeeld *voldoende veerkracht *probleemoplossende vaardigheden *positieve attitude om hulp te zoeken *sociale ondersteuning *kunnen beroep doen op laagdrempelige gezondheid zorg

13. suïcidaal proces= gebeurt zelden impulsief*eerste gedachten*concrete plannen*suïcide of poging(pieken en dalen)

13.1. vpk benadering; signalen van suïcide herkennen *EXPLICIETE DREIGINGEN *WAARSCHUWINGSSIGNALEN (dreigen om zichzelf te verminken of doden, praten of schrijven over dood, methoden middelen zoeken om zich te doden) kunnen direct of indirect geuit worden "waarschuwingssignalen" zoals meer drinken, drugs, angst, terug trekken, stemmingswisselingen, slaapproblemen.....

14. suïcide bespreekbaar maken *spreken is noodzakelijk om verlangen naar zelfmoor in te schatten, de gedachten omtrent zelfdoding in te schatten, om isolement te doorbreken. door erover te praten is er meer kans om suïcide risico te detecteren.

15. erkenning geven aan gedachten en gevoelens die de persoon bezig houden

16. wat werkt er? *rustig en open over praten en goed de acute suïcide inschatten *luisteren en proberen te begrijpen,*erkenning geven voor gevoelens, *zorgvrager laten ventileren ruimte geven voor gevoelens,* vangnet opbouwen rondom persoon om nodige ondersteuning te bieden

17. wat werkt er niet?* veroordelen van gedachten, gevoelens of gedraag* meteen positieve zaken aangeven, *oplossingen aandragen, *valse hoop geven, beloftes doen die je niet kan nakomen, *zaken minimaliseren, *in discussie gaan over recht van leven en te sterven, *persoon uitdagen in suïcidale gedachten of gedrag, *persoon proberen te overtuigen om te leven(partner, kinderen, ouders)

18. directe bevraging!!van uit de observatie bv je zegt dat je niet meer ziet zitten bedoel je dat e aan zelfmoord denkt

19. minder directe bevraging bv hoe gaat het met je ? hoe zie je de toekomst?

20. OMGAAN ET WEERSTAND VAN HULPVRAGER.MOTIVERENDE GESPREKSVOERING.

20.1. SUICIDE RISICO INSCHATTEN, hoe acuut zij die gedachten? peilen bv hoe lang zin de gedachten al? hoe vaak? hoe sterk? hoe ervaar je ze ?

21. Ga in op opmerkingen en bedoelingen: REFLECTIEVE VRAGEN ik hoor dat je twijfelt aan het nut van gesprek?

21.1. Benoem en bevestig de gevoelens die je opmerkt; ik hoor dat er heel wat woede en onbegrip schuilt in jou, misschien kunnen we samen bekijken waar de gevoelens vandaar komen?

22. peilen naar concrete plannen ; hoe zien je plannen uit ?heb je concrete planen? WELKE METHODE OVERWEEG JE?

23. PEILEN NAAR AMBIVALENTIE. BLIVEN TWIJFFELEN TUSSEN LEVEN EN DOOD. hoe heb je het tot nu toe volgehouden? waar vel je het dichts bijstaan ; verder leven of sterven?

24. peilen naar waarschuwingssignalen.3 categorieën: gevoelens-*HOE VOEL JE JE NU? ALS JE AAN JE EIGEN DOOD DENKT WELKE GEVOELENS ROEPT HET BIJ JE OP toekomst-HOE ZIE JE DE TOEKOMST? VERWACHT JE POSITIEVE OF NEGATIVE ZAKEN IN NABIJE OF VERE TOEKOMST? gedrag NEEM JE SOMS LEVENSBEDREIGENDE RISICOS?GEBRUIK JE SOMS ALCOHOL OF DRUGS?

25. SUICISAAL GEDRAG VERDER ONDERZEKEN(aanwezige risico en kwetsbaarheiden)nooit het gevolg van slechts een oorzaak. bevragen risicofactoren WAT ZORGT DAT ER ZELFMORDGEDACHTEN OPKOMEN? WAT WILDE JIJ MET ZELFMOORD BEREIKEN?

25.1. PEILLEN NAAR BETEKENNIS? MOTIVEN/ WAT MAAKT DAT JE ZLFMOORD WIL PEGEN?

26. wat wilde je toen bereiken met deze zelfmoord?DE MEESTE MOTIVEN ZIJN IN VOLGENDE CATGEGORIEEN -INTERN COFLICT -BEIVLOEDEN STRAFEN VAN ANDEREN -DOODWANS hoe voelde je toen na de afloop ? wat ging je door je hoofd toen je besefte dat je niet dood was?

27. HEB JE OOIT AL EEN POGING ONDERNOMEN OM ZLFMOORD TE PLEGEN? WAT MAKTE JE TOEN ZLFMOORDPLEGEN? overlijden,ziekte,traumatisch gebeuren

28. BEVRAG ALCOHOL EN DRUG. RAAK JE GGEIRITEERD DOOR OPMERKINGEN VAN ANDEREN OP JOU ALCOHOLGEBRUIK ? VOEL JE JE SOMS SCHULDIG OMDAT JE TE VEEL DRONK?

29. ZIE JE NOG ENIGE TOEKOMST?

30. WAT KA N IK OP DIT MOMENT VOOR JOU BETEKENEN?

31. WAT ZOU JE KUNNEN HELPEN OM VOLGENDE DAGEN DOOR TE KOMEN?