Integració de Sistemes d'informació

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Integració de Sistemes d'informació por Mind Map: Integració de Sistemes d'informació

1. ERP

1.1. Mòduls

1.1.1. RRHH

1.1.2. Compres

1.1.3. Finances

1.1.4. Producció

1.1.5. Vendes i Distribució

1.1.6. Gestió de materials

1.1.7. Qualitat

1.1.8. Màrqueting

1.1.9. Manteniment de planta

2. Precissa de

2.1. Interoperabilitat

2.1.1. Garanteix

2.1.1.1. Comunicació

2.1.1.2. Enteniment

2.2. Integració

2.2.1. Aconsegueix

2.2.1.1. Fusió entre components

2.2.1.2. Sistema global únic

2.2.1.3. Uniformitat

2.2.1.4. Autonomia

3. Integració Empresarial

3.1. Integra

3.1.1. Organització

3.1.1.1. Agrupacio per

3.1.1.1.1. Funcions

3.1.1.1.2. Processos

3.1.1.2. Actors

3.1.1.2.1. Persones

3.1.1.2.2. Processos

3.1.1.2.3. Estructures

3.1.1.3. Característiques

3.1.1.3.1. Mida

3.1.1.3.2. Orientació

3.1.1.3.3. Ànim de Lucre

3.1.2. Sistemes d'informació

3.1.2.1. Hardware

3.1.2.1.1. Ordinadors

3.1.2.1.2. Xarxes

3.1.2.1.3. Impressores

3.1.2.2. Software

3.1.2.2.1. Programari

3.1.2.2.2. Aplicacions

3.1.2.2.3. Dades

3.1.2.3. Recursos TIC

3.1.2.3.1. Nòmina

3.1.2.3.2. Formació

3.1.2.3.3. Beneficis

3.1.2.3.4. Reclutament

4. Generen

4.1. Beneficis

4.1.1. Tangibles

4.1.1.1. Reducció inventaris

4.1.1.2. Reducció personal

4.1.1.3. Millora productivitat

4.1.1.4. Millora comandes

4.1.1.5. Reducció despeses IT

4.1.1.6. Millores cicles financers

4.1.2. Intangibles

4.1.2.1. Visibilitat d'informació

4.1.2.2. Millora de processos

4.1.2.3. Responsabilitat del client

4.1.2.4. Reducció de costos

4.1.2.5. Integració

4.1.2.6. Estandardització

5. S'organitcen per

5.1. Àrees

5.1.1. Comptabilitat i finances

5.1.2. Manufactura i producció

5.1.3. RRHH

5.1.3.1. Nòmina

5.1.3.2. Formació

5.1.3.3. Beneficis

5.1.3.4. Reclutament

5.1.4. Vendes i màrqueting

5.2. Enfocament

5.2.1. Per Integració

5.2.1.1. Intra-organitzativa

5.2.1.1.1. Empresa única

5.2.1.2. Inter-organitzativa

5.2.1.2.1. Entre 2 o més empreses (B2B)

5.2.1.3. Híbrida

5.2.1.3.1. Entre empreses i consumidors (B2C)

5.2.2. Per Processos

5.2.2.1. Horitzontal

5.2.2.1.1. Cap a dintre (ERP)

5.2.2.1.2. Cap a fora (CRM)

5.2.2.1.3. Cap enrere (SCM)

5.2.2.2. Vertical

5.2.2.2.1. Cap amunt

5.2.2.2.2. Cap abaix

5.2.2.3. Mixta

5.2.2.3.1. A mida

6. Missió

6.1. Processament eficient

6.2. Cooperació entre components

6.3. Heterogeneïtat de recursos

6.4. Preparació per canvis propers, i evolució

7. Requereix

7.1. Repte

7.1.1. Obstacles

7.1.1.1. Persones

7.1.1.2. Processos

7.1.1.3. Tecnologia

7.1.2. Motivacions

7.1.2.1. Operacionals

7.1.2.2. Tècniques

8. Conté

8.1. Processos de negoci

8.1.1. Definició segon Davenport

8.1.1.1. Seqüència d'activitats

8.1.1.2. Tenen un propòsit

8.1.1.3. Fan participar algun nivell d'iteració

8.1.2. Orientació

8.1.2.1. Desenvolupament de producte

8.1.2.1.1. Marqueting

8.1.2.1.2. I+D

8.1.2.1.3. Producció

8.1.2.2. Gestió de relació amb el client

8.1.2.3. Operacions / Manufactura

8.1.2.4. Procesament de comandes

8.1.2.4.1. Ventes

8.1.2.4.2. Logística

8.1.2.4.3. Finances

8.1.2.5. Gestió de RRHH

8.1.2.6. Gestió d'inversions

8.1.2.7. Manteniment de Planta

8.1.2.8. Gestió de projectes

8.1.2.9. Plantejament de recursos

8.1.3. Reingenieria de procesos de negoci

8.1.3.1. Organització voltant als resultats

8.1.3.2. Subsumir informació treball processant

8.1.3.3. tractar recursos dispersos geogràficament

8.1.3.4. Unir activitats paraleles

8.1.3.5. Definir el punt de decissió al lloc on la feina es realitza

8.1.3.6. Capturar informació una vegada a un lloc, a l'origen

8.1.3.7. Les passes del process han de realitzar-se en ordre natural

8.1.3.8. Utilitzar un enfocament equilibrat per comprovar i equilibrar

8.1.3.9. Minimitzar tasques de reconciliació