ACIDENTES ÓSSEOS (MEMBROS SUPERIORES)

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
ACIDENTES ÓSSEOS (MEMBROS SUPERIORES) por Mind Map: ACIDENTES ÓSSEOS (MEMBROS SUPERIORES)

1. ESCÁPULA (OMOPLATA)

1.1. Espinha Escapular

1.2. Colo Escapular

1.3. Fossa Supraespinhal

1.4. Fossa Infraespinhal

1.5. Incisura Escapular

1.6. Acrômio

1.7. Cavidade Glenoidal

1.8. Tubérculo Supraglenoidal

1.9. Tubérculo Infraglenoidal

1.10. Processo Coracóide

1.11. Face Articular Acromial Escapular

1.12. Fossa Subescapular

1.13. Borda Superior

1.14. Borda Lateral

1.15. Borda Medial

1.16. Ângulo Superior

1.17. Ângulo Inferior

1.18. Ângulo Lateral

2. CLAVÍCULA

2.1. Corpo

2.2. Borda Dorsal

2.3. Borda Ventral

2.4. Extremidade Acromial

2.5. Extremidade Esternal

2.6. Linha Trapezóide

2.7. Impressão do Ligamento Costo-Clavicular

2.8. Tubérculo Conóide

2.9. Sulco do Músculo Subclávio

2.10. Face Articular Esternal Clavicular

2.11. Face Articular Acromial Clavicular

3. ÚMERO

3.1. Cabeça Umeral

3.2. Tubérculo Maior

3.3. Tubérculo Menor

3.4. Crista do Tubérculo Maior

3.5. Crista do Tubérculo Menor

3.6. Colo Anatômico

3.7. Tuberosidade Deltóidea

3.8. Sulco Intertubercular

3.9. Capítulo

3.10. Tróclea

3.11. Fossa Olecraniana

3.12. Fossa Radial

3.13. Sulco do Nervo Radial

3.14. Sulco do Nervo Ulnar

3.15. Côndilo Medial

3.16. Côndilo Lateral

3.17. Epicôndilo Medial

3.18. Epicôndilo Lateral

3.19. Crista Supracondilar Medial

3.20. Crista Supracondilar Lateral

3.21. Fossa Coronóide

4. RÁDIO

4.1. Fóvea Radial

4.2. Cabeça Radial

4.3. Tuberosidade Radial

4.4. Crista (ou Margem) Interóssea

4.5. Colo Radial

4.6. Processo Estilóide Radial

4.7. Circunferência Articular

4.8. Sulcos e Cristas

4.9. Face Medial

4.10. Face Lateral

4.11. Margem Posterior

5. ULNA

5.1. Olécrano

5.2. Processo Coronóide

5.3. Incisura Troclear

5.4. Tuberosidade Ulnar

5.5. Incisura Radial

5.6. Crista (ou Margem) Interóssea

5.7. Processo Estilóide Ulnar

6. MÃO

6.1. Trapézio

6.2. Trapezoide

6.3. Capitato

6.4. Hamato

6.5. Piramidal

6.6. Pisiforme

6.7. Escafoide

6.8. Semilunar

6.9. 1º, 2º, 3º, 4º e 5º: Metacarpo (ou Metacarpiano)

6.10. Falanges Proximais(5)

6.11. Falanges Médias(4)

6.12. Falanges Distais(5)