Didaktika

Track and organize your meetings within your company

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Didaktika por Mind Map: Didaktika

1. LAUGARREN ASTETIK AURRRERA

1.1. PRPGRAMAZIOA

1.1.1. programazioaren barruan arlo hauek bereizten dira

1.1.1.1. SARRERA ETA KOKAPENA

1.1.1.2. METODOLOGIA

1.1.1.3. ANIZTASUNARI ARRETA

1.1.1.4. HELBURUAK

1.1.1.5. EDUKIAK ETA EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1.1.1.6. KONPETENTZIAK

1.1.1.7. UNITATE DIDAKTIKOA

1.1.2. Gogoeta

1.1.2.1. Etorkizunean gauzatu beharreko lana dugu hau. Beraz ezinbetesko izan da hau ikastea. Egia da konplexua dela, ondo pentsatu behar baita zein hezkuntza eman nahi dezun zure ikasleei eta beraz egoera ezberdinetarako hainbat esku hartzea egoki hautatzea lan akonplexua dela esango nuke. Ikasi dut, programazioaren barruan hainbat arlo hartu behar dirlea kontuan eta horrez gain ondo pentsatu behar dela zer jarri eta zein helbururekin. Bestalde esan, agian irakasleraen ezaguera bota dudala faltan , izan ere lan honek bere mamia duela uste baitut.

1.1.3. Lana

1.1.3.1. http://dl.dropbox.com/u/79328715/programazioa%20entregatzeko.docx

1.2. UNITATE DIDAKTIKOA

1.2.1. unitate didaktikoaren barruan arlo hauek bereizten dira

1.2.1.1. SARRERA

1.2.1.2. METODOLOGIA

1.2.1.3. KONPETENTZIAK

1.2.1.4. HELBURAK

1.2.1.5. EDUKIAK

1.2.1.6. EBALUAZIO IRIZPIDEAK

1.2.1.7. JARDUERAK

1.2.1.8. ERANSKINAK

1.2.2. Lana

1.2.2.1. http://dl.dropbox.com/u/79328715/programazioa%20entregatzeko.docx

1.2.3. Gogoeta

1.2.3.1. Unitate didaktikoa, hilabeten nahiz aste batzuetan haurrei irakatsi nahi zaiena planifikatzea dela esango nuke. Unitate didaktiko hau gautzatzeko ezinbestekoa da irakasleen arteako koordinazioa,besteak beste haurren garapenean garrantzizkotzat jotzen deguna habian jartzeko. Unitate didaktikoak ere lana handia du, ondo pentstau behar baita zein ekintza, zein helburu, nola antolatu,.. Beraz oso egokia iruditu zait unitate didaktiko bat gauzatzea eta egin ditugun akatsez ikastea.

2. LEHENENGO ASTEA

2.1. Mindmeister eta prezi programak zer ziren ikasi nuen. Inoiz entzun ez nituen programak izanik , haiseran koplexuak iruditu zitzaidan baina aurrera joan ahala oso interesgarriak iruditzen zaizkik, nhaiz eta mindmeisterran ondo erabiltzen ikasi behar dudan. Gustokoen ditugun gauzak nahiz informaizoak gordetzeko programa egokiak direla iriuditzen zait.

2.1.1. Nuevo nodo

2.2. CURRICULUMA

2.2.1. Gogoeta

2.2.1.1. Curriculumaren inguruan jardun ginen. Oso interesgarria iruditu zitzaidan, izan ere gure irakasteko eran eragiten duen dokumentua bat baita.Hartara etorkizunean zuzenenan eragingo digu, izan ere , honekin gure haurrek ikasketa era bat barneratzen baitute.

2.2.2. Definizioa

2.2.2.1. Curriculumaren definizioari dagokionez esan, curriculuma ikase batek ikasten duen guztia deal eta beraz ezinbteskoe dela curriculuman hau ondo gauzatzea eta koherentzia izatea

2.2.3. Lana

2.2.3.1. Nhttp://prezi.com/q2h8cpg3cqrt/edit/?auth_key=vjnxzg9&follow=2q1glcdg857f&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=

2.3. DiDAKTIKA

2.3.1. Definizioa

2.3.1.1. Didaktika pedagogiaren atal batda, irakaskuntzaz, instrutikzioaz,formakuntza intelejtualaz,ezagupenen transmisioaz, irakaskuntza- ikaskuntza prozesuaz arduratzen den zientzia teknika, norma eta teknologia da.

2.3.2. Gogoeta

2.3.2.1. Didaktikaren inguruan esan, uste baino arlo konplexua eta sakona dela. Didaktik gure hezkuntza sistemaren ereduan eragin handia duen arloa baita. Izan ere, didkatikan ezartzen den eredua ikasteo eredua ezartzen baitu. Hots, haurren heziktea ereduan eragiteaz gain, gure irakasteko ereduan ere eragiten digu.

2.3.3. Lana

2.3.3.1. http://prezi.com/lcbcinp3dvrw/edit/?auth_key=84eea73&follow=2q1glcdg857f&utm_source=share&utm_campaign=preziedit&utm_medium=email

3. BIGARREN ASTEA

3.1. HEZKUNTZA SISTEMA

3.1.1. Iruzkin pertsonala

3.1.1.1. Lana

3.1.1.1.1. http://dl.dropbox.com/u/79328715/Iruzkin%20pertsonala.docx

3.1.1.2. Gogoeta

3.1.1.2.1. Lan polita izan zela esnago nuke. Zure bizitzan egin dezun ikaskiten ibildiaren gogoeta egitea hunkigarria da. Gu geu pertsona bezala zenbaterainoko garapèna izan dugun ikuskatzeko balio izango digu. Horrez gain, guk jasotako hezkuntza ereduaz jabetzeko ere oso baliagarria izan zait. Izan ere, hainbat ezagutza eskuratuz jasotako hezkuntzrai kritika ona nahiz txarra egiteko gai baikara. Eta horrez gain gure buruari kritika geiteko ere intersgarria iruditutzen zait.

3.2. Curriculumaren Zehaztapen Mailak ( galderak)

3.2.1. http://dl.dropbox.com/u/79328715/xedapen%20orokorrak%20eta%20esperientzi%20eremuak.docx

4. HIRUGARREN ASTEA

4.1. KONPETENTZIAK

4.1.1. Lana

4.1.1.1. http://dl.dropbox.com/u/79328715/didaktika%20txarla.docx

4.1.2. Gogoeta

4.1.2.1. Jose Moya benetan haurren heziketaz kezakatzen den pertsona dela esango nuke. Gure hezkuntza sistenari egiten dion krtiika logikoa, zaindua eta zentzuduna dela esnago nuke. Berak dion bezela huarrak matematika,.. ondo ikasterai ematen diegu garrantzia eta ez haurrek dityuzten gaitasunei garrantzia ematea. Horregatik oso aberatsa iruditzen zait, benetan hezkuntzraen eredu berri baten alde egiten duen jenderi entzutea, benetan ikusteko irakasleok gauzak moldatzeko gai garela jabetzen baitzara. Zerbait kritikatzearren esan, hainabt unetan ez zaiola oso argi entzuten, baina bestela ondo dago.

5. INTERES GUNEAK

5.1. http://vimeo.com/4224929

5.2. www.educacionprohibida.com