A ÉPICA LATINA - VIRXILIO

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
A ÉPICA LATINA - VIRXILIO por Mind Map: A ÉPICA LATINA  - VIRXILIO

1. introdución

1.1. épica

1.1.1. Características xerais

1.1.1.1. Figuras retóricas

1.1.1.1.1. símiles ou as comparacións

1.1.1.1.2. epítetos

1.1.1.1.3. xénero de tradición oral

1.1.1.2. Figuras heroicas

1.1.1.2.1. valores morais e as actitudes sociais máis prezados pola cultura que os creou

1.1.1.3. O tema

1.1.1.3.1. épica grega

1.1.1.3.2. canta as victorias e as fazañas dos seres heroicos máis recoñecidos

1.1.1.4. A forma

1.1.1.4.1. literaturas grega e romana

1.1.1.4.2. versificación maxestosa e lenta

1.1.1.4.3. escrita en verso

1.1.1.5. A súa orixe

1.1.1.5.1. comezou sendo oral e cantada

1.1.2. a épica como xénero

1.1.2.1. xénero grego

1.1.2.1.1. adopta os seus trazos propios

1.1.2.2. non xorde na tradición oral propia

1.1.2.2.1. iniciase desde o ámbito escrito

1.1.2.3. conxunto de manifestacions literarias

1.1.2.3.1. poesía heroica

1.1.2.4. significa "palabra" ou "obra"

1.1.2.4.1. máis tarde adquire o significado de"poesía épica"

1.1.2.5. grego "ἔπος"

1.1.2.6. latín "epos"

2. Antecedentes

2.1. Neniae (cantos fúnebres)

2.1.1. honras fúnebres de personaxes ilustres

2.1.1.1. mulleres contratadas para iso

2.1.1.1.1. praeficae ou plañideiras

2.1.1.2. parentes

2.2. Carmina triumphalia (cantos de triunfo)

2.2.1. cantados polos soldados que acompañaban ao xeneral vencedor

2.2.1.1. procesión triunfal

2.2.2. Celebraban as fazañas do xeneral e as súas propias na guerra

2.2.2.1. morte a miles de inimigos

2.2.2.2. trazos de humor, en burlas dirixidas ata ao propio xeneral en xefe

2.3. Carmina convivalia (cantos de banquetes)

2.3.1. Niebuhr

2.3.1.1. ciclo épico de cantos heroicos

2.3.1.1.1. perda destes cantos heroicos

2.3.1.1.2. base dás lendas de personaxes heroicos transmitidas logo polos historiadores

2.3.2. primeiros séculos

2.3.2.1. Roma

2.3.2.1.1. costume cantar ao final dos banquetes

2.3.3. Son os máis claros precedentes da poesía épica

2.4. Elogia

2.4.1. inscricións funerarias en verso

2.4.1.1. famosas as conservadas

2.4.1.1.1. sepulcros de membros da familia dos Escipións

2.4.1.2. eloxio dun defunto

2.5. introdución

2.5.1. séculos anteriores

2.5.1.1. indicios do que logo será a gran poesía épica

2.5.2. romanos

2.5.2.1. primeiros poemas épicos a finais do século II a.C.

2.5.3. obxectivo específico

2.5.3.1. cantar as fazañas dos reis e dos caudillos e as guerras funestas

2.5.3.1.1. Horacio

3. Épocas, autores e obras representativas

3.1. Época arcaica (III – II a.C)

3.1.1. autores que imitaron as estructuras da épica grega

3.1.1.1. Livio Andrónico

3.1.1.1.1. Odussia (Odisea)

3.1.1.2. Gneo Nevio

3.1.1.2.1. Bellum poenicum (Guerra púnica)

3.1.1.3. Ennio

3.1.1.3.1. Annales (Anais)

3.1.1.3.2. poeta nacional romano por excelencia

3.2. Época clásica (I a.C. – I d.C.)

3.2.1. Roma

3.2.1.1. final da República

3.2.1.1.1. período de crise profunda

3.2.2. obra poética

3.2.2.1. exaltación destes valores morais da Roma arcaica

3.2.2.1.1. heroes romanos que encarnan estes valores

3.2.3. autores

3.2.3.1. Virxilio

3.2.3.1.1. Eneida

3.2.3.2. Ovidio

3.2.3.2.1. Metamorfose

3.2.3.3. Lucano

3.2.3.3.1. Farsalia

3.3. Época posclásica (s. I. d.C.)

3.3.1. epopeas latinas

3.3.1.1. excesiva retórica e ornamento

3.3.2. autores

3.3.2.1. Silio Itálico

3.3.2.1.1. Púnica

3.3.2.2. Valerio Flaco

3.3.2.2.1. Argonáuticas

3.3.2.3. Papinio Estacio

3.3.2.3.1. Tebaida

3.3.2.3.2. Aquileida

4. Virxilio (70 –19 a.C.)

4.1. Vida

4.1.1. Publio Virxilio Maro

4.1.1.1. ano 70 a.C

4.1.1.1.1. Mantua

4.1.1.2. familia de clase media

4.1.1.3. estuda varios anos en Milán e Roma

4.1.1.3.1. non sente vocación pola retórica

4.1.1.4. 44 - 43 a. C.

4.1.1.4.1. regresa a Roma

4.1.1.5. Caeu enfermo

4.1.1.5.1. foi trasladado a talia

4.2. obras

4.2.1. Bucólicas

4.2.1.1. 44 - 43 a. C.

4.2.1.1.1. a súa primeira obra de envergadura

4.2.2. Xeórxicas

4.2.2.1. Apoiado por Augusto

4.2.2.1.1. 29 a.C.

4.2.2.2. Ordenou que esta obra fose queimada

4.2.2.2.1. non lle fixeron

4.2.3. Eneida

4.2.3.1. encargo do emperador Augusto

4.2.3.1.1. levoulle dez anos

4.2.3.2. poema épico

4.2.3.2.1. epopea nacional de Roma

4.2.3.2.2. escrita en hexámetros

4.2.3.3. elementos propios da épica tradicional

4.2.3.3.1. uso de símiles e comparacións, as fórmulas, o uso de arcaísmos...

4.2.3.4. características do xénero

4.2.3.4.1. ira da deusa Xuno

4.2.3.4.2. Virxilio

4.2.3.5. Finalidade da obra

4.2.3.5.1. posibilidade de compoñer un poema épico

4.2.3.6. Estilo

4.2.3.7. A sensibilidade poética en Virxilio

4.2.3.8. Argumento da Eneida

4.3. Influencia de Virxilio na literatura universal