Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
DIDAKTIKA por Mind Map: DIDAKTIKA

1. I. Didaktikaren eta Curriculumaren definizoa eta motak.

1.1. Prezi

1.1.1. I. Lana burutzeko gida.

1.1.1.1. Lehenengo lan honetan mapa mental bat osatu behar genuen. Horretarako, didaktika kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektuak garatu behar genituen; hau da, didaktikaren ikuspegiak, eredu didaktikoak, didaktikaren etimologia, ikerketa objektua...

1.1.1.2. Prezia ikaskideei aurkeztu

1.1.1.2.1. Urtarrilak 30; 4.saioa

1.1.1.3. Talde bakoitzak bere lana moodleera igo

1.1.1.3.1. Egun berean; Urtarrilak 30

1.1.2. II. Lana burutzeko gida.

1.1.2.1. Bigarren lan honetan mapa mental bat eratu behar genuen. Horreterako, Curriculum kontzeptuaren definiziotik abiatuz, terminoa banatzen den beste hainbat aspektuak (modelo curricularrak, terminoaren etimologia, curriculum motak, osagaiak..) garatu behar ziren.

1.1.2.2. Prezia ikaskideei aurkeztu

1.1.2.2.1. Otsailak 6; 7 saioa

1.1.2.3. Taldeko bakoitzak bere lana Aingeruren korreora bidali

1.1.2.3.1. Egun berean; Otsailak 6

2. III. Curriculumaren Zehaztapen Mailak.

2.1. I.Hizkuntzak. Esperientzia eremua.

2.1.1. Eremu honek banakoaren eta ingurunearen arteko harremanak zabaltzen laguntzea du xede. Hizkuntzak barneko munduaren eta kanpokoaren arteko lotura dira, tresna egokia baitira errealitatea adierazteko, norberaren jokabidea arautzeko, harremanetarako, eta pentsamenduak, sentimenduak, bizipenak eta abar adierazteko.

2.2. II. Norberaren ezaguera eta autonomia pertsonala. Esperientzia eremua.

2.2.1. Haur Hezkuntzako haurren adinean garrantzi berezia dute honako helburu hauek dituzten ikaskuntzek: haur bakoitzak bere buruaren benetako irudia eraikitzea; nork bere buruaren ezagutza, aintzatespena eta kontrola lortzea; haur bakoitzak zer aukera dituen jakitea, eta unean-unean eskura dituen baliabideak erabiltzen jakitea.

2.3. IV.orientabide metodologikoak eta ebaluaketa irizpideak

2.3.1. Alde batetik, Haur Hezkuntzaren hezkuntza-xedea, eta bestetik, helburuetan ezarritako gaitasunak garatzea dira irakasle-talde bakoitzaren erreferenteak ikasleengan ikaskuntza esanguratsuak sustatuko dituzten irakaskuntzaprozesuak zehazteko eta haiek abian jartzeko.

2.4. V. Xedapen orokorrak

2.4.1. Sarrera

2.4.2. Dekretuaren atalak

2.4.3. Haur Hezkuntzako curriculuma

2.4.4. Esperientzia eremuak

2.4.5. Orientabide metodologikoak eta ebaluaziorako orientabideak

2.5. Galderak. H.H. Curriculuma.

2.6. IV. Lana burutzeko gida

2.6.1. Galdetegia bat erantzutea.

2.6.1.1. Otsailak 20 eta 23

2.6.2. Iruzkin bat egin eta moodlen zabaldutako lekura igo

2.6.2.1. Otsailak 27rako

3. II. Hezkuntza Sistemaren Egitura.

3.1. Mindmeister

3.1.1. III. Lana burutzeko gida

3.1.1.1. Hirugarren jarduera honek aukera emango du norberak bizi izandako ibilbide akademikoaren inguruan gogoeta egiteko eta bide batez, klaseko beste kideek bizitutakoarekin alderatzeko.

3.1.1.1.1. Gelan egitekoak

3.1.1.1.2. Gelaz kanpo egitekoak

4. IV. Programazioa: Diagnostikoa eta Unitate Didaktikoak.

4.1. Programazioa

4.1.1. I.Programazioa. Sarrera eta Kokapena.

4.1.1.1. Otsailak 27

4.1.2. II.Programazioa. Metodologia.

4.1.2.1. Martxoak 1

4.1.3. III.Programazioa. Aniztasunari arreta.

4.1.3.1. Martxoak 5

4.1.4. IV.Programazioa. Helburuak.

4.1.4.1. Martxoak 8

4.1.5. V.Programazioa. Edukiak eta Ebaluazio Irizpideak.

4.1.5.1. Martxoak 12

4.1.6. VI.Programazioa. Helburuak.

4.1.6.1. Martxoak 15

4.1.7. VII.Programazioa. Konpetentziak.

4.1.7.1. Martxoak 19

4.1.8. VIII.Programazioa. Unitate Didaktikoak.

4.1.8.1. Martxoak 19

4.1.9. Otsailak 27; eta Martxoak 1,5,8,12,15,19 eta 22 lan hau egiteko klase egunak-denbora.

4.1.9.1. Martxoak 16tik 23ra lana moodleeko lekuan igotzeko epea.

4.2. Unitate didaktikoa

4.2.1. I.Unitate Didaktikoa. Sarrera.

4.2.1.1. Martxoak 26 eta 29

4.2.2. II. Unitate Didaktikoa. Metodologia

4.2.2.1. Martxoak 26 eta 29

4.2.3. III.Unitate Didaktikoa.Edukiak.

4.2.3.1. Apirilak 2 eta 5

4.2.4. IV.UnitateDidaktikoa.Ebaluazio Irizpideak

4.2.4.1. Apirilak 9 eta 12

4.2.5. V.Unitate Didaktikoa. Konpetentziak eta Helburuak.

4.2.5.1. Apirilak 16 eta 19

4.2.6. VI.Unitate Didaktikoa. Jarduerak

4.2.6.1. Apirilak 23 eta 26

4.2.7. Martxoak 26 eta 29; eta Apirilak 2,5,9,12,16,19,23 eta 26 lan hau egiteko klase-denbora.

4.2.7.1. Apiriliak 26tik Maiatzak 3ra lana moodleko lekuan igotzeko epea.