5 Reinos dos seres vivos

Ari de sa

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
5 Reinos dos seres vivos por Mind Map: 5 Reinos dos seres vivos

1. Animalia

1.1. eucariotntes

1.2. pluricelular

1.3. heterotróficos

1.4. exemplos: répiteis e aves

2. Protista

2.1. unicelulares

2.2. eucariontes

2.3. heterotróficos

2.4. exemplos: algas e protozoários

3. Monera

3.1. unicelulares

3.2. procariontes

3.3. podem ser autótrofos ou heterótrofos

3.4. quimiossíntese e a fotossíntese

3.5. exemplos: arqueobactérias e bactérias

4. Fungi

4.1. eucariontes

4.2. unicelulares ou pluricelulares

4.3. heterótrofos

4.4. exemplos: mofos e leveduras

5. Plantae

5.1. eucariontes

5.2. pluricelular

5.3. autotróficos

5.4. fotossintetizante

5.5. exemplos: árvores e frutíferas