Mapas Mentales y Lluvia de Ideas en línea

Crea tus propios mapas increíbles

Mapas Mentales y Lluvia de Ideas en línea

Justamente en el camino

con nuestras aplicaciones gratuitas para iPhone, iPad y Android

Comienza Ya

¿Ya tiene una cuenta? Iniciar Sesión

Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent by Mind Map: Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Faglig inddeling i forbindelse med Klimaevent

PÅVIRKNINGER

<html><img src="5_43.jpg">

EFFEKTER

VAND

ændret vandkredsløb, kraftigere nedbør/uvejr, oversvømmelse af floder (nedbør + menneskelig indgriben i floderes løb), øget fordampning - problemer med kunstvanding - forsaltning af marker

DRIKKEVAND, mindre drikkevand pga., øget fordampning - mindre grundvandsdannelse, Øget forbrug eks pga øget kunstvanding men også pga. urbanisering, forurenet grundvand pga., saltindtrængning, oversvømmelse pga kraftige regnskyl fører til blanding af kloak og drikkevand, steder med øget nedbør eks. danmark kan det føre til øget udvaskning af pesticider og nitrat.

FØDEVARER

faldende produktivitet

jordegradering

udviklingen i Jordens tre "brødkurve"

ØKOSYSTEMER

op mod 30% af Jordens arter i fare for at uddø, hastigheden af klimaforandringerne betydningsfulde

koralrev forsvinder

stabilitet af regnskoven?

bevarelse af aktisk tundra

invasive arter i danmark, bekæmpelse?

Ændring af økosystemer på grund af ændrede luft- og havstrømningsmønster eks. på grund af svækkelse af Golfstrømmen

KYSTLINIER

Oversvømmelse pga. havniveaustigninger, varmeudvidelse, afsmeltning af is på land, afsmeltning af havis?

flere flodbølger og storme (tropiske cykloner)

vådområder går tabt

Forøget kysterosion eks. pga. permafrost forsvinder eller forøgede storme

HELBRED

underernæring

diare eks. som følge af oversvømmelse

større dødelighed pga. oversvømmelse, hedebølge og tørke

ændring i spredning af sygdomme