Vida profesional

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Vida profesional por Mind Map: Vida profesional

1. ESO

1.1. Grau Mija

1.1.1. Sistemas Microinformatics I Xarxes

1.1.1.1. Primer curs: Muntatge i manteniment d'equips. Xarxes locals. Aplicacions ofimàtiques. Sistemes operatius monolloc. Formació i orientació laboral. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

1.1.1.2. Segon curs: Sistemes operatius en xarxa. Seguretat informàtica. Servicis en xarxa. Aplicacions web. Empresa i iniciativa emprenedora. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés. Formació en Centres de Treball

1.1.1.2.1. A aquest cicle vaig accedir per la nota mitjana de l'eso