Geometria

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Geometria por Mind Map: Geometria

1. Figures Planes

1.1. Polígons

1.1.1. No paral·lelograms

1.1.1.1. Trapezi

1.1.1.2. Alguns dels costats no son paral·lels.

1.1.1.3. Quadrilàters irregulars

1.1.2. Paral·lelograms

1.1.2.1. Quadrat = rombe

1.1.2.1.1. Costats oposats són iguals i paral·lels.

1.1.2.2. Rectangle = Romboide

1.1.2.2.1. Costats oposats són iguals i paral·lels.

1.2. Circumferéncies

1.2.1. Radi

1.2.2. Centre

1.2.3. Diàmetre

1.2.4. Cercle

1.2.5. Perímetre

1.3. Triangles

1.3.1. Costats

1.3.1.1. Isòceles

1.3.1.2. Equilàter

1.3.1.3. Escalè

1.3.2. Seus angles

1.3.2.1. Rectangle

1.3.2.2. Acutangle

1.3.2.3. Obtusangle

2. Angles

2.1. Angle obtús

2.2. Angle recte

2.3. Angle pla

2.4. Angle superior a un pla

2.5. Angle agut

3. Lineas

3.1. Recta

3.2. Semirecta

3.3. Segment

3.4. Perpendiculars

3.5. Paral·leles