A1.CONCEPTES CLAU PER A L'ANÀLISI I LA SELECCIÓ DE TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
A1.CONCEPTES CLAU PER A L'ANÀLISI I LA SELECCIÓ DE TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE por Mind Map: A1.CONCEPTES CLAU PER A L'ANÀLISI I LA SELECCIÓ DE TECNOLOGIES PER A L'APRENENTATGE

1. Ángeles Ibáñez. Integració d'Eines Tecnològiques per a l'Educació. Marc Fuertes. Màter Educació i TIC. UOC

2. EVOLUCIÓ Tecnològica/pedagògica Software Social

2.1. 1- Pre-Internet. Abans 1969

2.1.1. Màquines pensants

2.1.2. Domini integrat

2.1.3. Xarxes Proto-aprenentatge

2.1.4. Hipertext

2.1.5. Conferència per computadora

2.1.6. Exemples

2.1.6.1. Memex

2.1.6.2. NLinesSystem (NLS)

2.1.6.3. Red Galactic

2.1.6.4. Xanadu

2.2. 2- Internet. 1969 a 1992

2.2.1. CMC.Comunicació mediada per ordinador. Turoff

2.2.2. Col · laboració recolzada en Xarxa

2.2.3. Entorns informàtics personals

2.2.4. Groupware

2.2.5. Exemples

2.2.5.1. ARPANET

2.2.5.2. Usenet

2.2.5.3. Comunitats Virtuals(The WELL)

2.2.5.4. MUDs/MOOds

2.2.5.5. EIES

2.2.5.6. CSCW

2.3. 3- Web 1.0. 1992 a 2000

2.3.1. Wold Wide Web

2.3.2. Interacció social basat en Groupware

2.3.3. Comunitat de codi obert

2.3.4. CoP.Comunitat de pràctica

2.3.5. Exemples

2.3.5.1. CSILE

2.3.5.2. CSCL

2.3.5.3. Webs del coneixement

2.4. 4- Web 2.0 després de 2000

2.4.1. Plataformes software social

2.4.2. La intel · ligència col · lectiva

2.4.3. Efecte de la xarxa

2.4.4. Contingut generat per l'usuari

2.4.5. Arquitectura de participació

2.4.6. Exemples

2.4.6.1. Wikipedia

2.4.6.2. Món virtual (Second Life)

2.4.6.3. L'experiència i l'intercanvi de recursos eines

2.4.6.4. Folksonomies (etiquetes,tags)

2.4.6.5. Marcadors socials

2.4.6.6. RSS / XML

2.4.7. Naixement

2.4.7.1. Ecologia Pedagògica (Pedagogia + Tecnologia)

2.4.7.1.1. SSLE

3. L'informe Horizon 2013

4. Incorporació de les TIC en Educació

4.1. Interaccions Síncrones i/o Asíncrones

4.1.1. Entors tracicionals:Presencial, A distància

4.1.1.1. Per utilitzar-los

4.1.1.2. Com a suport E / A

4.1.1.3. Es distribueixen entre estudiants

4.1.1.4. Es connecten en xarxa

4.1.2. Nous entors basats en interconexió i Intercomunicació. Aparició de Comunitats virtuals d'aprenentatge CVA

4.1.2.1. E-learning

4.1.2.1.1. Nous models

4.1.2.1.2. Nivell d'ús software social

4.1.2.2. B-Learning

4.1.2.3. M-learning

5. 1- TIC com Instrumens Psicològic potencials 2- TIC amb capacitat potencial per transformar la pràctica educativa.

5.1. Característiques

5.1.1. formalisme

5.1.2. interactivitat

5.1.3. dinamisme

5.1.4. naturalesa hipermèdia

5.1.5. multimèdia

5.1.6. connectivitat

5.2. Influeixen en la manera de

5.2.1. pensar

5.2.2. treballar

5.2.3. actuar

5.2.4. relacionar-se

5.2.5. aprendre

5.3. En conseqüència generen noves formes de

5.3.1. tractament

5.3.2. transmissió

5.3.3. accés

5.3.4. i ús de la informació

5.4. L'èxit dependrà

5.4.1. ús

5.4.2. ubicació en la relació tripartita

5.4.2.1. 1- contingut

5.4.2.2. 2- activitat educativa del professor

5.4.2.3. 3- activitat d'aprenentatge dels estudiants

5.5. Tipologia d'USOS de les TIC.Basat en triangle interactiu: contingut/alumne/professor. Coll, Mauri y Onrubia 2008

5.5.1. 1-Relacions professors i continguts

5.5.2. 2- Relacions alumnes i continguts

5.5.3. 3- Relacions professors i alumnes

5.5.4. 4- Activitat conjunta professors i alumnes

5.5.5. 5- Possibilitat de generar entorns semiòtics

5.5.5.1. CVA

5.5.5.2. CSCL

5.5.5.3. EVA=VLE

5.5.5.4. SGA=LMS

5.6. Com analitzar aquestos USOS

5.6.1. Dos eixos

5.6.1.1. Sincronia + TI = entonrnos educatius presencials + suport material multimedia

5.6.1.2. Asincronia + TI = Entorns educatius presencials o virtuals + suport material multimedia

5.6.1.3. Sincronia + TC = entorns educatius oralitat o mixtos

5.6.1.4. Asincronia + TC = entorns educatius virtuals + textos escrits

5.6.1.4.1. ALN

6. Causes / Efectes noves tecnologies

6.1. expansió del coneixement

6.1.1. canvi paper professor - Mort del Expert -Saviesa de masses

6.2. no jerarquia no control

6.2.1. repensar el procés de disseny

6.3. panorama digital més complex

6.3.1. ampliació de la bretxa entre habilitats - Ensenyament Intel · ligent

6.4. poder de la intel · ligència col · lectiva

6.4.1. Noves formes d'aprendre

6.5. continguts i eines gratis APIs, Mash ups

6.5.1. poca evidència de benefici

6.6. Propostes i/o solució

6.6.1. Alfabetització Digital

6.6.1.1. per docents

6.6.1.2. per alumnes

6.6.1.3. per pares/tutors

6.6.1.4. Basats en

6.6.1.4.1. capacitat d'interpretar, interactuar i navegar

6.6.1.4.2. aprenentatge experimenta i per descobriment

6.6.1.4.3. aprendre fent - Learning by doing

6.6.1.5. Habilitats proposades per Jenkins - Currículo Ocult

6.6.1.5.1. participació

6.6.1.5.2. actuació

6.6.1.5.3. simulació

6.6.1.5.4. apropiació

6.6.1.5.5. multitasca

6.6.1.5.6. congnificion distribuïda

6.6.1.5.7. intel · ligència col · lectiva

6.6.1.5.8. judici

6.6.1.5.9. navegació

6.6.1.5.10. treball a la xarxa

6.6.1.5.11. negociació

6.6.1.5.12. visualització

6.6.2. OULDI

6.6.2.1. Conjunt de

6.6.2.1.1. eines - Cloudworks

6.6.2.1.2. recursos

6.6.2.1.3. disseny d'aprenentatge - CompendiumLD

6.6.2.2. Basats en

6.6.2.2.1. Representació de la pedagogia

6.6.2.2.2. Orientació i suport en el procés de disseny

6.6.2.2.3. explotació dels Affordances

6.6.3. OLnet

6.6.3.1. Conjunt de

6.6.3.1.1. eines - Cohere

6.6.3.1.2. REO recursos educatius oberts

6.6.3.2. Basats en

6.6.3.2.1. investigació per a l'agregació, l'intercanvi, el debat i la millora de REO

6.6.3.2.2. reunió proves i mètodes sobre com investigar i entendre maneres d'aprendre

6.6.3.2.3. detecció idees d'oportunitat