LLENGUA I LITERATURA CATALANES DEL SEGLE XV

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
LLENGUA I LITERATURA CATALANES DEL SEGLE XV por Mind Map: LLENGUA I LITERATURA CATALANES DEL SEGLE XV

1. RECULLS LÈXICS

1.1. JOAN ESTEVE

1.1.1. Liber Elegantiorum

1.2. BERNAT FENOLLAR

1.2.1. Regles d'esquivar vocables e mots grossers o pagesívols

1.3. JAUME GASSULL

1.3.1. La brama dels llauradors de l'Horta de València contra lo venerable mossèn Bernat Fenollar

2. CANVIS LINGÜÍSTICS

2.1. VOCALISME

2.1.1. Neutralització a/e àtones en vocal neutra en els textos orientals. Els occidentals distingeixen claramenr a/e

2.1.2. Les neutralitzacions de o/u àtones són esporàdiques.

2.2. CONSONANTISME

2.2.1. Caiguda de les -r final al Principat i a València es mantenen

2.2.2. A Catalunya es perd la -t final dels grups -nt. Es manté a València/Illes

2.3. MORFOLOGIA

2.3.1. Es generalitza desinència -os masc/plural per distingir-lo del femení

2.3.2. Diferencia verbs incoatius

2.3.2.1. ISC occidental

2.3.2.2. ESC oriental

2.4. SINTAXI

2.4.1. Construccions obligatives "haver de" / "tenir de"

2.4.2. Hoc=sí / Entrò=fins a / Pus=més / Magis=però

3. AUTORS SIGNIFICATIUS

3.1. PROSA

3.1.1. JOANOT MARTORELL

3.1.1.1. Tirant lo Blanc

3.2. POESIA

3.2.1. AUSIÀS MARCH