L'ORACIÓ

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
L'ORACIÓ por Mind Map: L'ORACIÓ

1. DEFINICIÓ: segons 3 criteris

1.1. CRITERI PROSÒDIC

1.2. CRITERI SINTÀCTIC

1.3. CRITERI SEMÀNTIC

2. TIPUS

2.1. SIMPLES

2.1.1. DEFINICIÓ I EXEMPLES

2.2. COMPOSTES

2.2.1. JUXTAPOSADES

2.2.2. COORDINADES

2.2.3. SUBORDINADES

2.2.3.1. SUBSTANTIVES

2.2.3.2. ADJECTIVES

2.2.3.3. ADVERBIALS

3. MODALITATS D'ORACIÓ

3.1. ENUNCIATIVES

3.2. INTERROGATIVES

3.3. EXCLAMATIVES

3.4. DUBITATIVES

3.5. IMPERATIVES

4. ESTRUCTURA

4.1. SUBJECTE

4.1.1. DEFINICIÓ

4.1.2. ESTRUCTURA

4.1.2.1. (DET)+NUCLI+(COMPLEMENTS)

4.2. PREDICAT

4.2.1. DEFINICIÓ

4.2.2. TIPUS

4.2.2.1. NOMINAL

4.2.2.2. VERBAL

4.2.3. ESTRUCTURA

4.2.3.1. NUCLI+(COMPLEMENTS)