Estructures

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Estructures por Mind Map: Estructures

1. Grup d’elements units amb l’objectiu de suportar forces. Aquestes forces poden ser estàtiques o dinàmiques

2. Tipus d’estructures

2.1. Estructura laminar o carcassa

2.1.1. Formada per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte.

2.2. Estructura d’armadura

2.2.1. Formada per un conjunt d’elements resistents, units o engalzats entre si. Constitueixen l’esquelet de diferents tipus d’objectes o construccions.

2.3. Estructures resistents

2.3.1. Es diu que una estructura es resistent quan desprès d'aplicar-li una carrega conserva la seva forma. Una d'elles es el triangle

2.4. Estructures estables

2.4.1. Són aquelles que quan se'ls aplica una força no es deformen. Les inestables són les que perden l'equilibri amb el mínim esforç.

2.5. Estructures artificials

2.5.1. Massives

2.5.1.1. Estructures en les quals predominen una gran concentració de material. Són estables i pesants.

2.5.2. De voltes

2.5.2.1. Hi predominen els arcs, voltes, o cúpules amb elements de subjecció i suport.

2.5.3. Tramades

2.5.3.1. Formades per un conjunt de perfils de fusta, acer o formigo que s'entrecreuen entre elles. Són les bigues, pilars o columnes i la fonamentació.

2.5.4. Triangulades

2.5.4.1. Es formen unint molts triangles que construeixen xarxes

2.5.5. Penjants

2.5.5.1. Es sostenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport. Poden ser: -Tirants: Sotmesos a esforços de tracció -Tauler o passarel·la: Per on passen cotxes, persones. Metàl·liques.

2.5.6. Pneumàtiques

2.5.6.1. Infalibles, lleugeres i desmuntables.

2.5.7. Laminars

2.5.7.1. Fetes de lamines de metall

2.5.8. Geodèsiques

2.5.8.1. Són lleugeres i resistents i s'utilitzen en la construcció de formes esfèriques o cilíndriques.

3. Factors importants que s’han de considerar

3.1. Material

3.1.1. Característica principal és la seva força. Normalment les estructures són fetes d'acer, fusta, formigó, plàstic. Han de ser considerats també la lleugeresa el preu i l'impacte ambiental.

3.2. Forma

3.2.1. Resisteix diferents forces. Qualsevol estructura ha de complir una funció específica