Instruments Musicals

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Instruments Musicals por Mind Map: Instruments Musicals

1. Classificació

1.1. Clàssica

1.1.1. Es basa en las famílies de l'orquestra

1.2. Tècnica

1.2.1. Es basa en l'element que produeix la vibració

1.3. Grups Classificació clàssica

1.3.1. corda

1.3.1.1. Corda fregada

1.3.1.2. Corda polsada

1.3.1.3. Corda percudida

1.3.2. Vent

1.3.2.1. Vent fusta

1.3.2.2. Vent metall

1.3.3. Percussió

1.3.3.1. De so definit

1.3.3.2. De so indefinit

1.4. Grups classificació tècnica

1.4.1. Coròfons

1.4.2. Aeròfons

1.4.3. Membranòfons

1.4.4. idiòfons

1.4.5. Elettròfons

2. Creada per Curt Sachs amb un criteri estrictament organològic