Tipus d’estructures

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Tipus d’estructures por Mind Map: Tipus d’estructures

1. • Dins de les estructures es cons-trueixen a base de perfils d'un producte laminat, fabricat per ser utilitzat en estructures d’edificació, . Aquests perfils poden ser de (acer, alumini, fusta,...) i de diferent forma (de doble T o IPN, en forma de U, perfil angular, en forma de I, de secció circular, de secció quadrada,...)

2. estructura d’armadura

2.1. Està formada per un conjunt d’elements resistents, units o engalzats , que constitueixen l’esquelet de diferents d’objectes . Les més comuns són metàl•liques i les de formigó. Ex: d’edificis, ponts metàl•lics, grues, torres d’alta tensió, gronxadors,...

3. estructura laminar o carcassa

3.1. Està formada per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte . Ex: avions, cotxes, llaunes, televisors ..

4. • Una forma utilitzada per construir és el triangle, perquè és senzill i dóna resistència i rigidesa. L’ús de triangles fa molt difícil que l’estructura es deformi. .

4.1. • Una forma utilitzada per construir és el triangle, perquè és senzill i dóna resistència i rigidesa. L’ús de triangles fa molt difícil que l’estructura es deformi. .