Aprendizaxe Autorregulada Estratexias e recursos para a súa promoción

Plan your lessons and the goals of your lessons as well as including important content

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Aprendizaxe Autorregulada Estratexias e recursos para a súa promoción por Mind Map: Aprendizaxe Autorregulada Estratexias e recursos para a súa promoción

1. Sesións

1.1. Que é a Aprendizaxe Autorregulada? AA dende o primeiro día de clase.

1.2. AA nas clases presenciais

1.3. AA na realización de traballos

1.4. AA na realización de cuestionarios e exames

1.5. AA ao rematar o curso

2. Obxectivos

2.1. Comprender as propostas da aprendizaxe autorregulada

2.2. Utilizar aplicacións TIC para apoiar o desenvolvermento de estratexias

2.3. Preparar un programa docente no que se promova a aprendizaxe autorregulada

2.4. Desenvolver Estratexias docentes para contribuir ao desenvolvemento de estudantes autorregulados

3. Contexto

3.1. Alumnos de primeiro curso

3.1.1. Cambio de nivel de estudos

3.1.2. Cambio social e familiar

3.2. Plan bolonia

3.2.1. Lifelong learners

3.2.2. Aprendizaxe significativa

3.2.3. Autonomía e compromiso persoal

3.3. Papel do profesor para promover a AA

4. Recursos

4.1. Sitio Web do Proxecto http://www.aprendizaxe-autorregulada.com

4.2. Faitic http://www.faitic.uvigo.es

5. new