L'època de l'imperialisme (1860-1914)

Plan your projects and define important tasks and actions

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
L'època de l'imperialisme (1860-1914) por Mind Map: L'època de l'imperialisme (1860-1914)

1. Causes

1.1. Alemanya és va industrialitzar tard i va conquerir territoris ja conquerits

1.2. Conflictes fronterers

1.2.1. que va donar lloc a les aliançes

1.2.1.1. Aliats

1.2.1.1.1. França

1.2.1.1.2. Gran Bretanya

1.2.1.1.3. Imperi Rus

1.2.1.1.4. Estats Units

1.2.1.2. Potencies centrals

1.2.1.2.1. Alemanya

1.2.1.2.2. Austria-Hongria

1.2.1.2.3. Itàlia

1.3. Cursa d'armament

2. Explosió blanca

2.1. Disminució de la mortalitat

2.2. Manteniment de la taxa de natalitat

2.3. Millores en les condicions de vida del proletariat

2.4. Avenços mèdics i sanitaris

2.5. van emigrar sobre tot a

2.5.1. Estats Units

2.5.2. Amèrica Llatina

2.5.3. Australia

2.5.4. Nova Zelanda

3. Causes de la revolució

3.1. Ciutadania mancada de drets i llibertats

3.2. Miseria de la pagesia i del proletariat

3.3. Participació de Rússia a la guerra

3.3.1. Continues derrotes davant els paisos centrals

3.3.2. Pujada de preus

3.3.3. Escassetat de primeres matèries

4. La segona revolució industrial

4.1. Noves fonts d'energia i la reducció de les distàncies

4.1.1. electricitat

4.1.1.1. aplicacions

4.1.1.1.1. Enllumenat

4.1.1.1.2. Transport

4.1.1.1.3. Comunicació

4.1.2. petroli

4.1.2.1. va donar lloc a

4.1.2.1.1. el motor d'explosió

4.1.2.1.2. el primer cotxe

4.1.2.1.3. construir cotxes en sèrie i a preus assequibles

4.1.3. línies ferroviaries

4.1.3.1. ferrocarril Transcontinental (1869)

4.1.3.1.1. comunica l'Atlàntic i el Pacífic dels Estats Units

4.1.4. Canal de Suez

4.1.4.1. 1869

4.1.4.1.1. comunica la Mar Roja amb el Mediterrani

4.1.5. Canal de Panamà

4.1.5.1. 1914

4.1.5.1.1. comunica l'Atlàntic amb el Pacífic

4.2. Noves industries i més grans

4.2.1. Acer

4.2.1.1. L'extreien de les mines

4.2.2. Químic

4.2.2.1. Medicaments, productes de neteja...

4.2.3. Autòmobil

4.2.3.1. Cotxes, camions...

4.2.4. Les noves industries tenien grans inversions, això afavorì les grans empreses i va reduir el nombre de empreses petites

4.3. Les conquestes del proletariat

4.3.1. Promulgació de les lleis

4.3.1.1. Limitava el treball infantil

4.3.1.2. Establia el descans dominical

4.3.1.2.1. Aquestes demandes les van aconseguir a partir de 1914

4.3.1.3. Jornada laboral de 8 h

5. Les revolucions de 1917

5.1. Al febrer de 1917 els pagesos, els obrers i soladts

5.1.1. protagonitzen

5.1.1.1. Una revolució que provoca l'abdicació de Nicolau II

5.1.1.1.1. Rússia va esdevenir una república democràtica

5.2. El govern provisional de la República dirigit per burgesos

5.2.1. va reconeixer

5.2.1.1. Drets i llibertats

5.2.1.1.1. Però no va satisfer les dues grans demandes

5.3. Soviets

5.3.1. eren

5.3.1.1. Assambles formades per pagesos obrers i soldats

5.3.1.1.1. van crear unes milícies aramades

5.4. Partit bolxevic

5.4.1. liderat per

5.4.1.1. Lenin

5.4.1.1.1. Ideología comunista

5.4.1.1.2. Animava als soldats a revolucionar-se contra el govern provisional

5.4.2. L'octubre de 1917 Lenin i els bolxevics

5.4.2.1. Provoquen la caiguda del govern provisonal

5.4.2.1.1. i s'estableixen ells

6. La Gran Guerra (1914-1918)

6.1. esclat de la guerra

6.1.1. És assassinat l'arxiduc austro-hongarès Francesc Ferran a Sarajevo capital de Serbia

6.2. Fases de la Guerra

6.2.1. Guerra de moviment

6.2.1.1. Al 1914 les potencies centrals llançen una ofensiva imultania contra França i Bèlgica

6.2.2. Guerra de posicions

6.2.2.1. De 1915 a 1917 els soldats s'atrinxeren i les línies dels fronts no es van moure. Es converteix en una guerra de desgast.

6.2.3. La intervenció dels Estats Units

6.2.3.1. Rússia es retira de la guerra però entra Estats Units que llança una ofensiva contra Alemanya que fa que es rendeixi.

6.3. Terra de ningú

6.3.1. Espai de terra que no controla ningú

6.4. Les conqüències de la guerra

6.4.1. La principal van ser les víctimes

6.4.2. Tractat de Versalles

6.4.2.1. Alemaya és considerada la reponsable de a guerra

6.4.2.1.1. Perdua del seu territori colonial

6.4.2.1.2. Perdua del seu territori a Europa

6.4.2.1.3. Reduccció del seu exercit

6.4.2.1.4. Pagamant dels costos de la guerraa

6.4.3. Estats Units va ser el principal beneficiat de la guerra

6.4.4. L'apunyalada per l'esquena

6.4.4.1. És el que van sentir els alemays quan van saber que havien perdut la guerra

6.4.4.1.1. això

7. La revolució Rússa

7.1. L'octubre de 1917 triomfa la primera revolució obrera

7.1.1. S'establirà un govern marxista

7.2. Rússia abans de la revolució

7.2.1. Encara shi mantenia el feudalisme i el tsar tenia el poder absolut

8. L'imperialisme

8.1. L'espoliació de recursos

8.1.1. Materials

8.1.2. Personel

8.1.3. Services

8.1.4. Duration

8.2. L'explotació economica

8.3. Domini polític

9. Causes

9.1. Econòmiques

9.1.1. Eexcés de població

9.1.2. Necessitat d'obrir nous mercarts

9.1.3. Recerca de màteries primeres

9.2. Polítiques

9.2.1. Idees racistes

10. El repartiment del món

10.1. Colònies de poblament

10.1.1. hi havia gran quantitat de població blanca que s'imposava a la població negra

10.1.1.1. Canada

10.1.1.2. Austràlia

10.1.1.3. Nova Zelanda

10.1.1.4. Sud Àfrica

10.1.2. Apartheid

10.1.2.1. Segregació racial defensada pels blancs, suposava lleis avantatjoses per la minoria blanca

10.2. Colònies d'explotació

10.2.1. Els indigenes eren sotmesos als interessos econòmics de les empreses, depenien de la metròpoli, que enviava governadors i soldats per exercir els seu control

10.3. Règim de protectorat

10.3.1. Forma de govern que exerceix una metròpoli sobre una colònia. La metròpoli respecta el govern dels indígenes

11. Les conseqüències de l'imperialisme

11.1. Polítiques

11.1.1. Desparició de regnes i traçat de fronteres artificials

11.2. Socials

11.2.1. Explotació de mà d'obra indígena

11.3. Econòmiques

11.3.1. Monocultiu

11.3.2. Explotació de mines

11.3.3. Construcció del ferrocarril

11.3.4. Obligacions comercials

11.4. Culturals

11.4.1. Substitució de cultures

11.4.2. Substitució de llengües indÍgenes

11.4.3. Substitució de la religió

11.5. Punt de vista de les metròpolis:

11.5.1. Desfer-se del seu excedent demogràfic

11.5.2. Mantenir un sistema econòmic que proporcionava grans beneficis a les empreses

11.5.3. Imposament de la seva cultura

12. El dret de vot de les dones

12.1. L'any 1918 el govern britànic

12.1.1. va concedir

12.1.1.1. El dret de vot a les dones majors de 30 anys

12.2. Feminisme

12.2.1. Moviment social i polític que té com objectiu la igualtat real de les dones en tots els àmbits

12.2.2. Les primeres reivindicacions feministes van sorgir a la Revolució Francesa, l'any 1791 quan Olympe de Gouges va presentar la Declaració dels drets de la dona i la ciutadana

12.3. Moviment sufragista

12.3.1. Moviment feminista que centra la seva actuació a aconseguir el dret de vot de les dones

12.3.1.1. Moviment transversal

12.3.1.1.1. és a dir

12.4. Sufragisme

12.4.1. L'any 1866

12.4.1.1. Jhon Stuart Mill

12.4.1.1.1. va presentar al aparlament anglès una proposta per concedir el dret de vot de les dones

12.4.2. Suffragettes

12.4.2.1. Grup feminista més radical

12.4.2.1.1. que utlitzaven tècniques com