¿Que és la integració de Sistemes d'Informació?

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
¿Que és la integració de Sistemes d'Informació? por Mind Map: ¿Que és la integració de Sistemes d'Informació?

1. Concepte i Definició

1.1. que implica

1.1.1. reunir SI en conjunt prèviament aïllats

1.2. objectiu

1.2.1. proporcionar una font d'informació més completa per a la totalitat a l'organització

1.3. el resultat

1.3.1. es coneix com un SI de tota l'emprea o un sistema

1.4. com s'aconsegueix

1.4.1. utilitzant ERP

1.4.1.1. que constitueix

1.4.1.1.1. la base per a l'integració

1.4.1.2. que es generalment

1.4.1.2.1. insuficient per si mateix

1.4.2. combinació procés tècnic i organitzatiu

1.4.2.1. nivell tècnic

1.4.2.1.1. es basa

1.4.2.2. nivell organitzatiu

1.4.2.2.1. requereix

2. Qui els compón

2.1. Sistemes d'Informació

2.1.1. constitueixen

2.1.1.1. Part "soft" (software, dades, aplicacions)

2.1.2. representan

2.1.2.1. aplicacions específiques vinculades a situacions de la organització

2.1.3. vinculació

2.1.3.1. entre procés i tecnología en les organitzacions

2.1.4. representats per 3 capes

2.1.4.1. Procesos

2.1.4.2. Sistemes d'informació

2.1.4.3. Recursos IT

2.2. Organitzacions

2.2.1. es compon de

2.2.1.1. Persones

2.2.1.2. Processos

2.2.1.3. Estructures

2.2.2. desenvolupament modern

2.2.2.1. Divisió del treball

2.2.2.1.1. Capacitat per gestionar la complexitat

2.2.2.1.2. Capacitat de lograr el domini

2.2.2.1.3. Reduïr tarea de conmutació de temps pert detenir una tarea

2.2.2.1.4. Escalabilitat de la capacitat

2.2.2.2. Etapas de Crecimiento Organizacional

2.2.2.2.1. tipus d'organització

2.2.2.3. Organitzacions silo

2.2.2.3.1. Problemes

2.2.2.4. Relació amb SI

2.2.2.4.1. Classificacions tradicionals per a SI

2.2.2.4.2. SI com "illes d'automatització"

3. Nivells o estats

3.1. Interconnectivitat

3.1.1. Més elemental que podem trobar en una organització

3.1.2. Capa base sobre la que es sustenten la resta de nivells

3.1.3. Comporta aconseguir que components tecnològics connectar-se per treballar mateix entorn de treball

3.1.4. Relacionada i condicionada amb aspectes físics de plataformes de maquinari

3.2. Interoperabilitat

3.2.1. Capacitat de programari connectar-se, comunicar-se i entendre's entre ells mitjançant interfícies, mantenint funcionalitats i capacitats a la resta de components

3.3. Convergència Semàntica

3.3.1. Es focalitza i circumscriut a l'àmbit de les dades

3.3.2. S'ocupa de garantir la racionalització de les dades, en termes d'homogeneïtzar el seu significat

3.3.3. Proporcionar accessibilitat a les dades minimitzant erros humans en la interpretació d'aquestes

3.3.4. Comporta que la informació ha de ser perfectament racionalitzada i tenir un significat únic i homogeni per usuaris

3.4. Integració Convergent

3.4.1. Es tracta del major i més sotisficat nivell

3.4.2. Requereix no solament integració dels nivells anterios sino la integració amb els processos de negoci, el conexiement, les persones implicades i les regles que han de coordinar tot el sistema de treball organitzatiu

4. Tipus d'Integració

4.1. Conceptes

4.1.1. Integració Sistemes d'Informació

4.1.2. Integració Empresarial

4.2. Enfocaments

4.2.1. Integració Sistemes d'Informació

4.2.1.1. Intra-organitzativa o Intra-empresa

4.2.1.2. Inter-organitzativa o Inter-empresa

4.2.1.3. Híbrida

4.2.2. Integració Empresarial

4.2.2.1. Integració Horitzontal

4.2.2.1.1. "Cap a dintre"

4.2.2.1.2. "Cap a endevant"

4.2.2.1.3. "Cap a enrere"

4.2.2.2. Integració Vertical

4.2.2.2.1. "A baix a dalt"

4.2.2.2.2. "A dalt a baix"

4.2.2.3. Integració Mixta o "adhoc"

5. Cicle de vida

5.1. Adquisicions

5.1.1. Planificació

5.1.2. Hipòtesi

5.1.3. Contracte

5.1.4. Evaluació

5.2. Implementació

5.2.1. Planificació

5.2.2. Alineació i Desenvolupament

5.2.3. Evaluació e Implementació

5.3. Ús

5.3.1. Planificació

5.3.2. Evolució i Ús

5.3.3. Evaluació e Implementació

6. Problemes/Obstacles/Beneficis

6.1. Problemes

6.1.1. Técnics

6.1.2. Operacionals

6.1.3. Gerencials

6.1.4. Estratègics

6.2. Obstacles

6.2.1. Usuaris no volen compartir dades per por a perdre el control d'aquestes.

6.2.2. Factors

6.2.2.1. Operacionals

6.2.2.2. Administratius

6.2.2.3. Estratégics

6.2.2.4. Técnics

6.2.2.5. Organitzatius

6.3. Beneficis

6.3.1. Inclouen

6.3.1.1. Reducció de costos

6.3.1.2. Millora rendiment del negoci

6.3.1.3. Augment de la productivitat

6.3.1.4. Millora en la generació d'informes

6.3.2. Tipus

6.3.2.1. Organitzacional

6.3.2.2. Gerencial

6.3.2.3. Estratégic

6.3.2.4. Técnic