Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
ASIA por Mind Map: ASIA

1. XINA

1.1. Segle XII a.C. La música tenia una consideració social molt alta. Creien que els sentiments i les emocions podien ser representats.

1.1.1. CARACTERÍSTIQUES.

1.1.1.1. Ritme regular

1.1.1.2. Textura homofónica

1.1.1.3. Melodía: escala pentatónica

1.1.1.4. Instruments

1.1.1.4.1. Corda : quin i pipa

1.1.1.4.2. Vent: flautes de pan i verdú

1.1.1.4.3. Percussió: tambors, bongs

2. INDIA

2.1. No hi ha una identitat musical única

2.1.1. CARACTERÍSTIQUES.

2.1.1.1. Ritme: sistema métric el tala.

2.1.1.2. Textura: melodíes per a solistes o a l'unisón.

2.1.1.3. Melodía sistema melódic dels raga.

2.1.1.4. Instruments

2.1.1.4.1. Corda: Sitar

2.1.1.4.2. Vent: Pungi

2.1.1.4.3. Percussió: Taula