Musica de Asia

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Musica de Asia por Mind Map: Musica de Asia

1. Musica a la Xina.

1.1. Ritme: el ritme és generalment regular, encara que en certes parts de l'òpera xinesa, tradicionalment basades en vells relats d'herois i contes sobrenaturals, com els recitatius, trobem un ritme més lliure.

1.2. Textura: predomina la textura monofònica.

1.3. Melodia: la major part de la música antiga xinesa es basa en l'escala pentatònica.

1.4. Instruments: tradicionalment es classifiquen en funció dels materials emprats en la seua construcció: metall, pedra, seda, bambú, carabassa, argila, cuir i fusta.

1.4.1. Corda:

1.4.1.1. quin (cítara de 7 cordes) i pipa (semblant al llaüt).

1.4.2. Vent

1.4.2.1. flautes de Pan i bambú, Sheng o òrgan de boca (amb 17 tubs de bambú insertits en una carabassa).

1.4.3. Percussió

1.4.3.1. Tambors, gongs.

2. música a l'Índia

2.1. Ritme: es fonamenta en el sistema mètric dels tala, on cada tala comprén un nombre determinat de pulsacions agrupades en 5 cicles o compassos que comprenen de 3 a 128 pulsacions.

2.2. Textura: es caracteritza per les seues melodies per a solista o a l'uníson, amb ús freqüent d'un so sostingut o pedal, on se li atorga més importància al ritme i a la melodia per crear una mescla de timbres que donen a aquest tipus de música un color especial, clarament recognoscible.

2.3. Melodia: es basa en el sistema melòdic dels raga, una espècie d'escala en què, igual que ocorre en el nostre sistema tonal, hi ha una nota predominant (tònica) a la qual se subordinen les restants. Existeixen diferents tipus de raga, en funció de determinades hores del dia o estacions concretes de l'any. En les seues melodies empren intervals més xicotets que al nostre sistema tonal.

2.4. Instruments.

2.4.1. Corda: el més emprat és el sitar, instrument de corda puntejada, d'un metre de longitud, amb 22 trasts i 19 cordes, cos de carabassa, utilitzat per realitzar escales raga. També s'empra el tanpura, de corda puntejada, entre 2 i 3 metres de longitud, amb 4 cordes i que s'utilitza per realitzar l'acompanyament mitjançant l'emissió d'un so continu.

2.4.2. Vent: el pungi és un dels més característics. Està format per 2 tubs i l'empren molt els encantadors de serps.

2.4.3. Percussió: destaca la taula, formada per 2 tambors amb que es marca la pulsació de la peça que s'interpreta.