AS REVOLUCIÓNS

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
AS REVOLUCIÓNS por Mind Map: AS REVOLUCIÓNS

1. son

1.1. Movementos reivindicativos

1.1.1. Movementos sociais

1.1.2. Movementos políticos

1.1.3. Movementos económicos

2. Período de tempo

2.1. Longo

2.1.1. estudamos...

2.1.1.1. A Revolución Industrial

2.2. Curto

2.2.1. estudamos...

2.2.1.1. A Revolución Francesa

2.2.1.2. A Revolución Americana

3. CAUSAS XENERAIS

3.1. Transformacións socias e económicas

3.2. Fracaso das monarquías

3.3. Ideas ILUSTRADAS

3.3.1. veñen da...

3.3.1.1. ILUSTRACIÓN

3.3.1.1.1. defendía a...

4. Tiñan a

4.1. MONARQUÍA ABSOLUTA

4.1.1. Rematouse coa...

4.1.1.1. Asamblea Nacional

4.1.1.1.1. pasou a ser...

5. División propia da...

5.1. Revolución Francesa

5.1.1. Causas relacionadas

5.1.1.1. Ideolóxicas

5.1.1.1.1. Ilustración

5.1.1.2. Sociais

5.1.1.2.1. División dos estamentos

5.1.1.3. Políticas

5.1.1.3.1. Monarquía absoluta