Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Literatura Medieval por Mind Map: Literatura Medieval

1. Panorama General

1.1. Trets comuns de vista Social

1.1.1. Implantació del feudalisme

1.1.2. Burgesia

1.1.3. Importa (valor, honor i fidelitat)

1.2. Trets comuns de vista Cultural

1.2.1. Neixen les llengües vulgars

1.2.2. Teocentrisme

1.2.3. Cultra(literatura religiosa)-corts (p. trobadoresca

1.2.4. Imitació

1.2.5. Literatura didàctica i moral

2. P. Trobadoresca (S. XII-XIII)

2.1. Amor cortès

2.1.1. Poeta

2.1.2. Joglar

2.1.3. Trobador

2.2. Gèneres trobadorescos

2.2.1. cançó

2.2.2. sirventès

2.2.3. plany

2.2.4. debat poètic

2.2.5. pastorel·la

2.2.6. alba

3. Ramón Llul

3.1. Obres principals

3.1.1. Libre d'Evast

3.1.2. Aloma e

3.1.3. Blanquerna

3.1.4. Libre de meravelles

3.2. El sentut de l'obra lul·liana

3.2.1. 1. Primer autor no anònim de la prosa

3.2.2. 2. Creador de llenguatge

3.2.3. 3. Magnitud i importància de la seva obra

4. Altres autors

4.1. Joan Roís de Corella

4.2. Jaume Roig

4.3. Anseim Turmea

4.4. Sant Vicent Ferrer

4.5. Francesc Eiximenis

5. Ausiàs March

5.1. Vida

5.1.1. Primer poeta que escriu poesia culta en català

5.2. Obra

5.2.1. Obra ausias-marquina

6. Novel·la cavalleresca

6.1. Novel·la de cavalleries

6.1.1. Fantasia

6.1.1.1. Finals feliços

6.1.1.2. Fantasmes

6.1.1.3. Dracs

6.1.1.4. Bruixes

6.2. Novel·la cavalleresca

6.2.1. Realisme

6.2.1.1. Amors

6.2.1.2. Batalles

6.2.1.3. Dolor

6.2.1.4. Morts

6.3. Tirant lo blanc

6.3.1. Novel·la total

6.3.2. Modernisme

7. Bernat Metge

7.1. Lo somni

7.1.1. 1. Conversa entre el rei i Metge sobre la immortalitat de l'anima

7.1.2. 2. Preguntes sobre la seva mort i el seu destí

7.1.3. 3. Orgeu i Tirèsias ataquen a les dones

7.1.4. 4. Bernat Metge respon i defensa a les dones

7.2. L'humanisme i la Cancelleria Reial