A Primeira Guerra Mundial

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
A Primeira Guerra Mundial por Mind Map: A Primeira Guerra Mundial

1. Causas

1.1. Imperialismo

1.1.1. Competencia polas colonias:

1.1.1.1. Francia

1.1.1.2. Alemaña

1.1.1.3. Inglaterra

1.1.1.4. Acordo para repartir África

1.2. Económicas

1.2.1. Novas potencias:

1.2.1.1. Alemanas

1.2.1.2. Xapón

1.2.1.3. USA

1.3. Nacionalismos

1.3.1. Balcáns

1.3.1.1. Paneslavismo

1.3.1.1.1. unión

1.3.1.2. estreito do Bósforo

1.3.1.2.1. comunicación

1.3.2. Francia contra Alemania

1.3.2.1. conflicto por...

1.3.2.1.1. Alsacia e Lorena

1.4. Alianzas militares:

1.4.1. Triple Entente

1.4.1.1. Formada por:

1.4.1.1.1. Francia

1.4.1.1.2. Rusia

1.4.1.1.3. Gran Bretaña

1.4.1.1.4. Posteriormente uníronse:

1.4.2. Triple Alianza

1.4.2.1. Formada por:

1.4.2.1.1. Alemania

1.4.2.1.2. Italia

1.4.2.1.3. Austria-Hungría

1.4.2.1.4. Posteriormente uníronse:

1.5. Segunda Revolución Industrial

1.5.1. Avance en..

1.5.1.1. Armas

1.5.1.2. Vehiculos militares

2. Desenvolvemento

2.1. Retirada de Rusia

2.1.1. A causa de...

2.1.1.1. Non se veía favorecida

2.1.1.2. Revolución Rusa

2.2. Guerra de trincheiras

2.2.1. Batalla de Xutlandia

2.2.1.1. 1ª Batalla Naval

2.2.1.2. Provoca...

2.2.1.2.1. grandes pérdidas inglesas

2.2.1.2.2. retirada naval alemá

2.2.2. Batalla de Verdún

2.2.2.1. Alemaña

2.2.2.1.1. atacou a...

2.3. Guerra de Movementos

2.3.1. Batalla de Marne

2.3.1.1. polo...

2.3.1.1.1. Plan Schlieffen

2.4. A crise de 1917

2.4.1. Golpe de estado en Rusia

2.4.1.1. Provocou...

2.4.1.1.1. Armisticio de Rusia

2.4.2. EEUU entra na guerra

2.4.2.1. axudando a..

2.4.2.1.1. Triple entente

2.5. Fin da guerra

2.5.1. Triple entente ía

2.5.1.1. gañando grazas...

2.5.1.1.1. EEUU

2.6. Novas formas de ataque

2.6.1. como...

2.6.1.1. Ataques submariños

2.6.1.1.1. por parte de Almeña

2.6.1.1.2. Ataque a EEUU

2.6.1.2. Armas químicas

3. Consecuencias

3.1. Económicas

3.1.1. afectou á

3.1.1.1. Sector industrial

3.1.1.1.1. Comercio internacional

3.2. TRATADOS

3.2.1. De paz, en París

3.2.1.1. Firmados por...

3.2.1.1.1. Triple Alianza

3.2.1.2. Supoñen

3.2.1.2.1. Cambios territoriais

3.2.2. De Versalles

3.3. Concienciación da muller

3.3.1. Mulleres non tiña dereito ao...

3.3.1.1. Voto

3.3.2. Traballaron en fábricas

3.4. Sociais

3.4.1. Morte de moita xente

3.4.2. Clase media perde valor

3.4.3. Novos tipos de enriquecemento

3.4.4. Partidos políticos

3.4.5. Obreiros

3.4.6. A muller

4. DETONANTE

4.1. Asesinato

4.1.1. pola...

4.1.1.1. "A man negra"

4.1.1.1.1. asociación serbia

4.1.2. do...

4.1.2.1. Archiduque Francisco Fernando de Austria

5. Cambios na CULTURA

5.1. Movementos Vangardistas

5.1.1. Como...

5.1.1.1. Futurismo

5.1.1.1.1. Obra significativa:

5.1.1.2. Subrrealismo

5.1.1.2.1. Obra significativa:

5.1.1.3. Expresionismo

5.1.1.3.1. Obra significativa:

5.1.1.4. Dadaísmo

5.1.1.4.1. Obra significativa:

5.1.1.5. Cubismo

5.1.1.5.1. Obra significativa:

5.1.1.5.2. caligramas

6. 28 de Xullo 1914

6.1. Austro-Hungría

6.1.1. declaroulle a guerra

6.1.1.1. a...

6.1.1.1.1. Serbia