Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Lírica por Mind Map: Lírica

1. Subxéneros líricos

1.1. Égloga

1.1.1. locus amoenus

1.1.2. Virxilio

1.1.2.1. Bucólicas

1.1.3. A égloga na literatura castelá

1.1.3.1. Garcilaso

1.2. Elexía

1.2.1. metro elexíaco

1.2.1.1. hexámetro e pentámetro

1.2.2. poetas eróticos

1.2.2.1. Tibulo

1.2.2.2. Propercio

1.2.3. Ovidio

1.2.3.1. Amores

1.2.3.2. Tristes

1.2.3.3. Pónticas

1.2.4. Catulo

1.3. Epigrama

1.3.1. Catulo

1.3.2. Marcial

1.3.2.1. 500 epigramas, en quince libros

1.3.3. Humanismo

1.3.3.1. Giulio Cesare Scaligero

1.3.3.1.1. Poetices libri septem

1.3.4. Ilustración

1.3.4.1. León de Arroyal

1.3.4.2. Juan de Iriarte

1.4. Oda

1.4.1. Antiga Grecia

1.4.1.1. Píndaro

1.4.1.2. Alceo de Mitilene

1.4.1.3. Safo

1.4.1.4. Anacreonte

1.4.2. Roma

1.4.2.1. Horacio

1.4.3. Lírica castelá

1.4.3.1. Garcilaso de la Vega

1.4.3.2. Frei Luis de León

2. Primeiras manifestacións

2.1. Carmen fratrum Arvalium

2.2. Carmen Saliorum

2.2.1. Varrón

2.3. Quinto Lutacio Catulo

3. A lírica no s. I a.C.

3.1. Neotéricos

3.1.1. "Poetae novi" (sarcasmo)

3.1.1.1. Cicerón

3.1.2. influenza grega de Calímaco

3.1.3. Catulo

3.1.3.1. "vir gravis" pasa a "vir lepidus"

3.1.3.2. novos valores: "urbanitas" e "amicitia"

3.1.3.3. fusión da lírica de Safo, Anacreonte e dos alexandrinos Calímaco e Filodemo

3.1.3.4. 116 poemas

3.1.3.4.1. Poemas mitolóxicos eruditos

3.1.3.4.2. Poemas satíricos e epigramas

3.1.3.4.3. Poemas líricos puros

3.1.4. Calvo, Cinna, Bibáculo e Cornificio

4. Poesía e sociedade augústeas

4.1. Espazo histórico

4.1.1. sistema republicano da paso ó Imperio.

4.1.2. tres momentos

4.1.2.1. período triunviral (43 a.C): Octavio, Antonio e Lépido

4.1.2.1.1. Virxilio

4.1.2.1.2. Horacio

4.1.2.2. primeiro período augústeo (27 a.C)

4.1.2.2.1. derrota de Antonio en Accio no ano 31 a.C.

4.1.2.3. Octavio Augusto exerce o poder monárquico (20 a.C.)

4.1.2.3.1. Horacio

4.2. Os poetas e a sociedade

4.2.1. os poetas renuncian ó esteticismo e comprométesen coa sociedade

4.2.1.1. visión grega clásica da poesía

4.2.1.1.1. educación moral

4.3. Os poetas e os patróns

4.3.1. Mecenas

4.3.1.1. 1º período augústeo

4.3.1.1.1. mediaba entre poetas e princeps

5. Horacio

5.1. Introdución

5.1.1. Naceu no sur de Italia nunha familia de libertos.

5.1.2. Tivo unha boa educación en Roma e Atenas

5.1.3. Tomou parte na batalla de Filipos ao lado dos asasinos de César, Bruto e Casio.

5.1.4. Tras o seu regreso a Roma fíxose amigo de Virxilio, quen o introduciu no círculo de Mecenas, e a través deste puido coñecer a Augusto.

5.1.4.1. Vese obrigado a facer propaganda por estar dentro deste círculo.

5.2. Horacio a través do período imperial

5.2.1. período triunviral

5.2.1.1. Épodos

5.2.1.1.1. expresión da intimidade do poeta

5.2.1.1.2. atenta ós conflictos persoais e públicos dentro dun tono de pesimismo xuvenil

5.2.1.2. Sátiras

5.2.2. búsqueda da renovación

5.2.2.1. Odas

5.3. A contribución horaciana á lírica

5.3.1. É o primeiro en facer poesía lírica en latín

5.3.2. métrica eólica

5.3.3. Obra lírica

5.3.3.1. Odas (Carmina)

5.3.3.1.1. 104 composicións

5.3.3.1.2. características

5.3.3.1.3. estrutura

5.3.3.2. Neotéricos

5.3.3.2.1. Venusa

5.3.3.3. Épodos

5.3.3.3.1. dezasete pezas

5.3.3.3.2. inspirados na lírica grega

5.3.3.3.3. comeza por «Beatus ille»

5.3.3.3.4. Xénero satírico aínda que tamén lírico

5.3.4. Temática

5.3.4.1. amor

5.3.4.2. amizade

5.3.4.3. himnos

5.3.4.4. banquetes

5.3.4.5. natureza

5.3.4.6. reflexións filosóficas

5.3.4.7. temas vitais e políticos

5.3.5. Opinións da poesía horaciana

5.3.5.1. fría, intelectual, cerebral

5.3.5.2. Nietzche

5.3.5.3. moitos críticos

5.3.5.3.1. perfección

5.3.5.3.2. harmonía

5.3.5.3.3. soltura do manexo dos recursos da lingua

5.3.5.3.4. novidade da súa técnica