Educación e desenvolvemento humano

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Educación e desenvolvemento humano por Mind Map: Educación e desenvolvemento humano

1. Psicoloxía do desenvolvemento: ciencia que estuda a conduta do ser humano

1.1. Estudia:

1.1.1. cambios duradeiros

1.1.2. asepctos visibles e non visibles

1.1.3. cambios en relación coa idade

1.1.4. procesos normativos e cuasinormativos

1.2. Obxectivos

1.2.1. describir

1.2.2. predicir

1.2.3. explicar

1.2.4. intervir

1.3. ten distintas

1.3.1. etapas

1.3.2. áreas

1.3.2.1. biolóxica

1.3.2.2. cognitiva

1.3.2.3. socioafectiva

1.4. factores que determinan o desenvolvemento

1.4.1. plan biolóxico: sobre todo nos primeiros anos

1.4.2. plan cultural:  parte aberta do código xenético na que inflúe a aprendizaxe e a educación

2. Desenvolvemento e educación

2.1. desenvolvemento necesario: moi canalizado

2.2. desenvolvemento mediado: máis importancia da aprendizaxe

2.3. o desenvolvemento do s.h.

2.3.1. infuencias internas

2.3.1.1. xenética

2.3.1.2. maduración biolóxica

2.3.2. influencias externas

2.3.2.1. interacción

2.3.2.1.1. persoas

2.3.2.1.2. obxectos

2.3.2.2. educación: transmisión da experiencia acumulada

2.3.2.2.1. certo nivel de madurez

2.3.2.2.2. andamiaxe

2.3.2.2.3. continuidade nas interaccións

2.3.2.2.4. motivación e confianza

3. Desenvolvemento, cultura, educación e escolarización

3.1. Desenvolvemento: proceso de converterse en persoa

3.2. Cultura: experienca acumulada por un grupo social

3.3. Educación: transmisión da experiencia social acumulada

3.4. escolarización: en sociedades complezas actividades educativas que teñen lugar en institucións creadas para ese fin tendo en conta os contidos e a idade

3.5. participación guiada: transmisión cultural en sociedades simples