Les estructures Alejandro Guzmán          5-10-2016               Tema 1          3r ESO b

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Les estructures Alejandro Guzmán          5-10-2016               Tema 1          3r ESO b por Mind Map: Les estructures Alejandro Guzmán          5-10-2016               Tema 1          3r ESO b

1. ESTRUCTURES MASSIVES:                                                                                             Estructures molt pesants i massisses que concentren gran quantitat de material.

2. ESTRUTUCURES PENJANTS:                                                                                                            Suporten el pes de la construcció per mitjà de cables o barres (anomenats tirants) que van units a peces de suport.

3. ESTRUCTURES TRIANGULARS                                                                                                           Estàn compostes per triangles units entre ells,aquesta simple forma li dona rigidesa i resistencia.

4. ESTRUCTURES TRAMADES:                                                                                                        Formades per barres verticals (columnes o pilars) i barres horitzontals (bigues) que s’uneixen entre si per aconseguir formes tridimensionals

5. Hi ha una gran varietat d’estructures, tant pel que fa a la forma, als materials utilitzats i al sistema de construcció.

6. Característiques obligatòries d'una estructura:

7. Resistent per soportar càrregues a les quals està sotmesa

8. És la distribució de les parts d'un cos estable

9. Què és una estructura?

10. Rígida perquè no es deformi per l'acció d'esforços

11. Estable per no bolcar quan està sotmesa a forçes externes

12. ESTRUCTURES D'ARMADURA:                                                                                     Formades per un conjunt d’elements resistents, units entre si.

13. ESTRUCTURES LAMINARS:                                                                           Formats per làmines o plafons units entre si que solen envoltar l’objecte

14. A més d'aquestes estructures, hi ha altres tipus d’estructures, com ara les de voltes, les pneumàtiquesi les geodèsiques.