Revolución americana e francesa

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Revolución americana e francesa por Mind Map: Revolución americana e francesa

1. Ondas revolucionarias do século XIX

1.1. Revolución de 1820

1.1.1. Motivada pola oposición ao absolutismo monárquico : España , Portugal , Italia

1.1.2. Motivadas polo reixamento á submisión e outras potencias:Grecia e Latinoamérica

1.2. Revolucións de 1830

1.2.1. Revolucións de carácter liberal contra o absolustismo monárquico.

1.2.2. Trunfaron temporalmente en Francia e Bélxica.

1.2.3. Fracasaronen Polonia, Portugal , Estados italanianos e alemáns.

1.3. Revolucións de 1848

1.3.1. Revolución liberais e levantamento nacionalistas

1.3.2. Triunfaron temporalmente en Francia e o reinp de Piemonte

1.3.3. Fracasaron no resto de Europa

2. Revolución Americana

2.1. Problemas nas trece colonias

2.1.1. Protestas contra a política fiscal da coroa británica

2.1.2. Reunión en Filadelfia, lista de agrarios contra as autoridades británicas.

2.1.3. Declaración de independencia en Filadelfia

2.2. A guerra de independencia

2.2.1. 1775-77:os colonos derixidos por Washington forman un exército de voluntarios

2.2.2. 177-1782:o exército colono profesionalizase e vence en Yorktown. Inmtervención de tropas franco-españolas.Fin da guerra :Tratado de Versalles.

2.3. O nacemento de Estados Unidos

2.3.1. Ao principio , cada antiga colonia tiña a súa constitución.

2.3.2. Convención de Filadelfia, nova constitución con tres poderes

2.3.2.1. O porder executivo :cun presidente.

2.3.2.1.1. O lexislativo: Cámara de Representantes e Senado

3. Revolución Francesa

3.1. Antecedentes

3.1.1. Os problemas económicos e sociais

3.1.1.1. Déficit financeiro do Estado

3.1.1.1.1. Proposta de

3.1.1.2. Proposta de reforma fiscal :os privilexiados deben pagar impostos.

3.1.1.3. Carestía de alimentos e problemas de subsistencia

3.1.2. A convocatoria dos Estados Xerais

3.1.2.1. Queixas do terceiro estado

3.1.2.2. A nobreza négase a reformar as institucións e a pagar impostos.

3.1.2.3. O terceiro estado constutúese como Asemblea Nacional

3.2. Asemblea Nacional (1789-1792)

3.2.1. Xirondinos no poder

3.2.1.1. Leis que poñen fin ao sistema feudal

3.2.1.2. Declaración de Dereitos de 1789

3.2.1.3. Constutución civil do clero

3.2.1.4. Constitución de 1791

3.2.2. Guerra entre a Aemblea e unha coalición de monárquicos franceses e potencias absolutistas

3.2.2.1. O obstrucionismo do rei e a nobreza aumenta

3.2.2.2. Os exércitos estranxeiros avanzan cara a París

3.2.2.3. A Asemblea radicalízase e os extremistas toman o poder

3.3. Concención

3.3.1. Xirondinos no poder

3.3.1.1. Instauraución da república

3.3.1.2. Execución de Luís XVI

3.3.1.3. Insurrección realista de La Vendée

3.3.1.4. Recrusdencia da guerra

3.3.2. Os xacobinosno poder (terror)

3.3.2.1. Represión brutal contra a oposición

3.3.2.2. Crise económica

3.3.2.3. Vitorias exteriores : ancenso da figura de Napoleón.

3.3.2.4. Aumento da oposición :golpe de Estado dos moderados

3.4. Napoleón no poder

3.4.1. Etapas

3.4.1.1. Directorio

3.4.1.2. Consulado

3.4.1.3. Imperio

3.4.2. Características

3.4.2.1. Reformas políticas de carácter liberal e moderado

3.4.2.2. Crece autoritarismo de Napoleón

3.4.2.3. Expansión exterior