Reino Animal

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Reino Animal por Mind Map: Reino Animal

1. Vertebrados

1.1. peces

1.1.1. morfoloxía

1.1.1.1. corpo mais groso na parte central

1.1.1.2. aletas

1.1.1.2.1. dorsal

1.1.1.2.2. ventrais

1.1.1.2.3. anal

1.1.1.2.4. caudal

1.1.1.3. escamas

1.1.1.3.1. proteccion ilamento

1.1.1.3.2. unhas encima doutras

1.1.1.3.3. rapidez

1.1.2. ectotermos

1.1.2.1. sua temperaura depende da temperatura ambente

1.1.3. oviparos

1.1.3.1. poñen ovos

1.1.3.2. fecundación externa

1.1.4. respiran por branquias

1.1.5. tipos

1.1.5.1. óseos

1.1.5.2. cartilaxinosos

1.1.5.3. agnatos

1.2. amfibios

1.2.1. cola

1.2.1.1. se a teñen

1.2.1.1.1. urodelos

1.2.1.2. se non a teñen

1.2.1.2.1. anuros

1.2.2. morfoloxia

1.2.2.1. 4 patas

1.2.2.2. pel

1.2.2.2.1. humida

1.2.2.2.2. fina

1.2.2.2.3. núa

1.2.2.2.4. poden ter veleno

1.2.2.3. respiran

1.2.2.3.1. adultos

1.2.2.3.2. crías

1.2.3. ectotermos

1.2.3.1. O ambente controla a súa temperatura

1.2.4. fecundacion

1.2.4.1. interna

1.2.4.1.1. dentro femia

1.2.4.2. externa

1.2.4.2.1. fora femia

1.2.4.3. ovíparos

1.2.5. metamorfose

1.3. reptiles

1.3.1. escamas

1.3.1.1. protectora

1.3.1.2. dura e seca

1.3.2. morfoloxía

1.3.2.1. teñen 4 patas aínda que algúns teñen 0

1.3.2.2. respiran

1.3.2.2.1. pulmóns

1.3.2.3. ectotermos

1.3.2.4. oviparos

1.3.2.4.1. fecundacion externa

1.3.2.4.2. ovos amniotas

1.3.2.5. ovoviviparos

1.3.2.5.1. ovo eclosiona dentro da femia

1.3.3. tipos

1.3.3.1. saurios

1.3.3.1.1. 4 patas, cola longa rexenerable, mudan e alimentanse de insectos

1.3.3.2. crocodilianos

1.3.3.2.1. placas oseas, dentes en alveolos e ventrículos

1.3.3.3. ofidios

1.3.3.3.1. carecen patas e de esternón, teñen pálpedas, mandíbula dilatable e alguns teñen dentes con veleno

1.3.3.4. quelonios

1.3.3.4.1. caparazón, boca en forma de pico córneo

1.4. mamiferos

1.4.1. morfoloxía

1.4.1.1. 4 extremidades

1.4.1.2. moitos posúen cola

1.4.1.3. pel recuberta por pelo diferentes tipos de glandulas

1.4.1.3.1. glándulas mamarias nas femias

1.4.1.4. pulmons

1.4.1.5. ectotermos

1.4.1.6. sis. nervioso moi complexo

1.4.1.7. fecundación interna

1.4.1.7.1. embrión que se desenvolve dentro do corpo e aliméntase de placenta

1.4.1.7.2. crecemento no marsupio

1.4.1.7.3. ovos

1.5. aves

1.5.1. morfoloxía

1.5.1.1. pel recuberta por plumas que se renovan

1.5.1.2. teñen catro extremidades

1.5.1.3. capaces de voar moitos

1.5.1.4. ao comer, teñen que comer tamen pequenas pedras para axudarlles a triturar o alimento, logo, escúpeno

1.5.1.5. osos ocos para voar

1.5.1.6. carecen dentes pero teñen poderoso pico

1.5.1.7. respiran pulmons

1.5.1.8. oviparos

1.5.1.8.1. fecundacion interna

1.5.2. endotermas

1.5.2.1. poden controar a sua temperatura

1.5.3. tipos

2. Invertebrados

2.1. poríferos

2.1.1. carecen de simetría

2.1.2. formas sésiles

2.1.3. acuáticos

2.1.4. aliméntense por filtración da auga e as súas partículas

2.2. celentéreos

2.2.1. corpo brando e simetría radial

2.2.2. abertura que actúa como ano e boca, rodeada de tentáculos con células urticantes que expulsan veleno

2.2.3. dous tipos

2.2.3.1. pólipos

2.2.3.2. medusas

2.3. artrópodos

2.3.1. crustáceos

2.3.1.1. cefalotorax, apéndice mastigador, abdome, cinco pares de patas e branqueas

2.3.2. insectos

2.3.2.1. cabeza, tórax, abdome, par de alas, traquea, par de ellos, tres pares de patas , par de antenas

2.3.3. arácnidos

2.3.3.1. cuatro pares de patas, cefalotorax, abdomen

2.3.3.2. capacidade de producir tela

2.3.3.3. tipos

2.3.3.3.1. arañas

2.3.3.3.2. opilións

2.3.3.3.3. escorpión

2.3.3.3.4. ácaros

2.3.4. miriápodos

2.3.5. características comuns

2.3.5.1. exoesqueleto articulado

2.3.5.2. mudan

2.3.5.2.1. metamorfose

2.3.5.3. cabeza, tórax, abdomen, apéndices articulados

2.4. moluscos

2.4.1. corpo brando e simetría bilateral

2.4.2. formados por

2.4.2.1. pé musculoso

2.4.2.2. masa visceral

2.4.2.3. manto ou cuncha protectora

2.5. anélidos

2.5.1. corpo brando e alongado

2.5.2. simetría bilateral

2.5.3. acuáticos a maioria

2.5.4. poseen branquias

2.6. equinodermos

2.6.1. animais mariños de simetría radial

2.6.2. formados por

2.6.2.1. forma redondeada ou estrelada

2.6.2.2. sen cabeza

2.6.2.3. aparato ambulacral

2.6.2.4. esqueleto interno

2.6.2.5. pel ou branquias

3. Organismos pluricelulares

3.1. células eucariotas agrupadas en tecidos

4. nutrición heterótrofa

5. gran sensibilidade

6. moitos se desplazan