Dret a l'oblit

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Dret a l'oblit por Mind Map: Dret a l'oblit

1. Marc normatiu

1.1. Àmbit comunitari

1.1.1. Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995

1.1.1.1. Drets ARCO

1.1.1.1.1. Accés

1.1.1.1.2. Rectificació

1.1.1.1.3. Cancel·lació

1.1.1.1.4. Oposició

1.1.2. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016

1.1.2.1. Dret de transparència

1.1.2.2. Dret d'informació

1.1.2.3. Dret d'accés

1.1.2.4. Dret de rectificació

1.1.2.5. Dret de supressió o d'oblit

1.1.2.6. Dret de portabilitat de dades i d'oposició

1.2. Àmbit nacional

1.2.1. Constitució Espanyola 1978

1.2.1.1. Dret a l'intimitat (art. 18)

1.2.2. Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal

1.2.2.1. Drets ARCO

1.2.3. Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de al societat de la informació i de contingut electrònic

2. Jurisprudència

2.1. Unió Europea

2.1.1. STJUE, de 13 de maig de 2014 (Cas Google)

2.1.1.1. Criteris anàlisi sol·licitud

2.1.1.1.1. Antiguitat informació

2.1.1.1.2. Caràcter sensible per la vida privada

2.1.1.1.3. Naturalesa de la informació

2.1.1.1.4. Interès públic de la informació

2.1.1.2. "El gestor d'un motor de cerca és responsable del tractament de dades personals".

2.1.1.3. "El tractament de dades que realitzen els motors de cerca estan sotmesos a les normes de protecció de dades de la Unió Europea".

2.1.1.4. Conseqüències STJUE

2.1.1.4.1. Re-definició del dret a l'oblit

2.1.1.4.2. Creixement exponencial de sol·licituds per a retirar informació personal d'Internet

2.1.1.4.3. Establiment de criteris clars sobre l'aplicació d'aquest dret

2.2. Espanya

2.2.1. SAN 5129/0014, de 29 de desembre (Cas Google)

2.2.1.1. Confirmació del dret particular a exercir el dret a l'oblit

2.2.1.2. Fer prevaldre el dret a la protecció de dades

2.2.2. STS 4132/2015, de 15 d'octubre (Cas Editorial El País)

2.2.2.1. "L'editor d'una pàgina web on s'inclouen dades personals realitza un tractament de dades personals

2.2.2.2. Obligació d'instal·lar Codis o intruccions a les pàgines web que impedeixin la indexació i arxiu de dades personals en les bases de dades dels motors de cerca.

3. Concepte

3.1. Dret a esborrar dades personals dins l'entorn digital

4. Actors

4.1. Persones físiques

4.2. Institucions jurídiques

4.2.1. Tribunals estatals i europeus

4.2.2. Jurisprudència

4.3. Motors de cerca

4.3.1. Google

4.3.2. Yahoo

4.3.3. Bing

4.4. Institucions estatals

4.4.1. Agencia Espanyola de Protecció de Dades (i seus autonòmiques)

4.4.1.1. Informa al ciutadà dels seus drets

4.4.1.2. Resoldre dubtes

4.4.1.3. Regula i limita l'ús de les dades personals digitals.

4.4.1.4. Tutela del dret a l'oblit davant dels Tribunals

5. Requisits principals

5.1. Exercir el dret davant dels administradors dels motors de cerca

5.2. Ser el titular de les dades personals perjudicades

5.3. Després d'un termmini de 10 diez, demanar la tutela del dret a l'AGPD (vía administrativa)