JUDENDOMEN

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
JUDENDOMEN por Mind Map: JUDENDOMEN

1. Monoteistisk

1.1. Tron på en enda Gud

1.1.1. Gud är allsmäktig, och universums skapare

2. Skriftreligion

2.1. Den hebreiska Bibeln = Tanach

2.1.1. Toran = de fem Moseböckerna, utgör den vikigaste delen

2.1.1.1. Innehåller den centrala läran för judendomen

2.1.1.2. Anses ha gudomligt ursprung

2.1.2. Neviim = profeterna

2.1.3. Ketuvim = de heliga skrifterna

2.1.3.1. T.ex. Psaltaren, Ordspråksboken, Ruts bok

2.2. Också den muntliga läran viktig

2.2.1. Kallas ofta Talmud

2.2.2. Berättelser, Aggada

2.2.3. Lagregler, bud och förbud, Halacha

3. Halachah = den judiska lagen

3.1. Judendomen ett sätt att leva, syns därför mycket i vardagen

3.2. Utgår ifrån Toran

3.3. Kosher = matregler

3.3.1. Ätandet höjs till en religiös handling, då vi väljer vad vi äter enligt Guds ord

3.3.2. Tahor = rituellt rena, tillåtna livsmedel

3.3.2.1. T.ex. lamm, ko, kyckling, grönsaker och frukt

3.3.2.2. Ska också slaktas på judiskt sätt, genom att minska djurets lidande

3.3.3. Tame = rituellt orena, otillåtna livsmedel

3.3.3.1. T.ex. gris, skaldjur och ormar

3.3.3.2. Mjölk och kött får inte blandas i samma måltid

3.4. Pojkar ska omskäras

3.4.1. "Sigillet" på avtalet mellan Abraham och Gud

3.5. Den judiska vigseln

3.5.1. Paret vigs i tre olika faser

3.5.2. Paret ingår ett äktenskapskontrakt = ketuba

3.5.3. Skilsmässa sker genom ett skilsmässobrev, get

3.6. En person är jude ifall ...

3.6.1. Dess mor är judisk

4. Abraham anses vara det judiska folkets stamfader

4.1. Lovades Israel av Gud

5. Judiska helgdagar

5.1. Sabbaten

5.1.1. Den judiska vilodagen

5.1.1.1. Människan ska ägna sig åt religionen, familjen och vila

5.1.1.2. Firas från fredag till lördag kväll, varje vecka

5.1.1.2.1. Speciell gudstjänst firas under fredag kväll och lördag morgon

5.2. Det judiska nyåret, rosh hashana

5.2.1. Ber sina medmänniskor om förlåtelse

5.3. Försoningsdagen, jon kippur

5.4. De tre vallfartsfesterna

5.4.1. Suckot, Pesach, Shavuot

5.4.1.1. Till minne av viktiga händelser i den judiska historien

6. Världsreligion

6.1. Ca 14 miljoner följare

6.1.1. Ashkenaser, som har sitt ursprung i tysk-judisk kultur

6.1.1.1. Dialekten Jiddish

6.1.2. Sefarder, som har sitt ursprung i spansk-judisk kultur

6.1.2.1. Dialekten Ladino

6.2. Kan dessutom ses som grunden för islams och kristendomens början

7. Traditioner

7.1. Bar-mitzva och bat-mitzva

7.1.1. Budets son och budets dotter

7.1.2. För pojkar vid 13-års ålder, för flickor vid 12

7.1.3. Börjar betraktas som vuxen i det religiösa livet

7.2. Vid livets slut

7.2.1. Den dödes anhöriga går igenom ett sorgeår

7.2.1.1. Består av 8 olika delar, för att hjälpa med sörjandet

7.2.1.1.1. Veckan efter bergravningen, Shiva, arbetar inte de sörjande

8. Liturgin

8.1. Siddur = den judiska böneboken

8.1.1. Innehåller både böner för vardagen och flera speciella tillfällen, samt förklaringar till dem

8.1.1.1. T.ex. amidah, kaddish

9. Uppdelning i ortodoxa, konservativa och reformerta troende

9.1. De ortodoxa följer reglerna väldigt noggrant