Integració de Sistemes d'Informació

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Integració de Sistemes d'Informació por Mind Map: Integració de Sistemes d'Informació

1. Sistema molt gran, ampli i sofisticat que engloba una aplicació personalitzada i la seva integració amb d'altres aplicacions, sistemes de comunicació, programariss nous o pre-existents

2. Organització

2.1. Grup de persones connectades amb el propòsit de realitzar una activitat que s'estén en el temps

2.1.1. L'activitat la divideixen en diferents tasques més fàcils d'acomplir per a cada individu (Functional Silos)

3. Integració

3.1. Sistema que engloba sub-sistemes que interactuen entre ells, traspassant-se informació de forma efectiva

3.2. Horitzontal

3.2.1. Integració física i lògica d'aquells processos de negoci que pertanyen a les diferents àrees funcionals d’una empresa que intervenen en el cicle de producció d'un producte o servei

3.3. Vertical

3.3.1. Integració entre els diferents nivells decisionals (operatiu, tàctic i estratègic) existents en una empresa.

3.4. Adhoc

3.4.1. Integració basada en una barreja entre integració horitzontal i integració vertical. Normalment sol ser la més utilitzada per la majoria d'organitzacions.

4. Sistema

4.1. Col·lecció de components que s'organitzen d'una forma agrupada per tal d'assolir un objectiu concret

4.2. Component

4.3. Component

4.4. ...

5. Informació

5.1. Processar, manipular i organitzar dades d'una forma que produeixin coneixement

6. Sistema d'Informació

6.1. Configuració única de recursos de tecnologies de la informació i processos de la organització on aquests recursos s'utilitzen per fer funcionar processos específics dins aquesta organització

7. Sistema d'Informació en una Organització

7.1. Processos Organitzatius

7.1.1. nòmines

7.1.2. recursos humans

7.1.3. beneficis

7.1.4. formació

7.2. Recursos de Tecnologies de la Informació

7.2.1. software de nòmines

7.2.2. arxius personals

7.2.3. vídeos de formació

7.2.4. servidors

7.2.5. xarxes