ELEMENTOS DUN CIRCUITO ELÉCTRICO

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
ELEMENTOS DUN CIRCUITO ELÉCTRICO por Mind Map: ELEMENTOS DUN CIRCUITO ELÉCTRICO

1. FÍO CONDUCTOR

1.1. TRANSPORTA A CORRENTE ELÉCTRICA

1.1.1. CABLE

2. XERADOR

2.1. PRODUCE A CORRENTE ELÉCTRICA

2.1.1. PILA

3. RECEPTORES

3.1. RECIBEN A ENERXÍA ELÉCTRICA E A TRANSFORMAN NOUTRO TIPO DE ENERXÍA

3.1.1. LÁMPADA

3.1.2. MOTOR

3.1.3. RESISTENCIA

3.1.4. TIMBRE

4. ELEMENTOS DE CONTROL E MANIOBRA

4.1. CONTROLAN E DISTRIBÚEN A ENERXÍA ELÉCTRICA SEGUNDO QUEIRA O USUARIO

4.1.1. INTERRUPTOR

4.1.2. PULSADOR

4.1.3. CONMUTADOR

5. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

5.1. PROTEXEN O CIRCUITO ELÉCTRICO

5.1.1. FUSIBLE

6. NOTA: Un circuito eléctrico é o camino pechado que segue a corrente eléctrica.