Sistemul științelor pedagogice

Comienza Ya. Es Gratis
ó regístrate con tu dirección de correo electrónico
Rocket clouds
Sistemul științelor pedagogice por Mind Map: Sistemul științelor pedagogice

1. Domeniul teoretic fundamental

1.1. Pedagogia generală

1.2. Didactica

1.3. Pedagogia comparată

1.4. Pedagogia prospectivă

1.5. Istoria pedagogiei

2. Domeniul specializat

2.1. Pedagogia experimentală

2.2. Pedagogia vîrstelor

2.3. Pedagogia specială

2.4. Pedagogia aplicată

3. Domeniul interdisciplinar

3.1. Filosofia educației

3.2. Sociologia educației

3.3. Pedagogia culturii

3.4. Pedagogia religioasă

3.5. Psihologia pedagogică

3.6. Ergonomia învățămîntului

3.7. Pedagogia cibernetică

3.8. Pedagogia informațională

3.9. Axiologia pedagogică

4. Domeniul aplicativ

4.1. Pedagogia conducerii

4.2. Pedagogia autorității

4.3. Pedagogia cretivității

4.4. Pedagogia timpului liber

4.5. Pedagogia mijloacelor de comunicare

4.6. Pedagogia orientării școlare și profesionale

5. Domeniul interfeței filozofice

5.1. Pedagogia progresistă

5.2. Pedagogia esențialistă

5.3. Pedagogia recronstucționistă

5.4. Pedagogia perenialistă

5.5. Pedagogia fenomenologică

5.6. Pedagogia pozitivistă

5.7. Pedagogia nondirectivă

5.8. Pedagogia neokantiană

5.9. Pedagogia neotomistă

5.10. Pedagogia exitențială

5.11. Pedagogia antropofizică