9A: Introductie

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
9A: Introductie par Mind Map: 9A: Introductie

1. La crise des valeurs traditionnelles (20e eeuw)

1.1. Optimitische 19e eeuwse wetenschappers

1.1.1. Keerzijde techniek bijv. milieuvervuiling

1.2. Filosofen

1.2.1. Nietzsche en Freud

1.2.1.1. Crisis duistere instincten van mensen

1.3. Geloof

1.3.1. Jodenvervolging

1.3.1.1. Beroofd mensen van geloof in goedhied mens

1.3.2. Discussie Christelijke normen en waarden

2. Transformations sociales

2.1. Maatschappij

2.1.1. Democratischer

2.1.2. Stijgende gemiddelde opleidingsniveau

2.1.3. Man en vrouw gelijker

2.1.4. Bloeiende jeugdcultuur

2.2. Franse samenleving

2.2.1. Sterke individualistische inslag

3. Francophonie et multiculturalité

3.1. 20e eeuw

3.1.1. Kolonies worden zelfstandig

3.1.1.1. Frans voertaal veel Afrikaanse landen

3.1.1.1.1. Multiculturele Literatuur

3.1.1.2. Francophonie

3.1.1.3. Migranten naar Frankrijk

3.1.1.3.1. Moeilijk plek vinden samenleving

3.1.2. Globalisering

3.2. 21e eeuw

3.2.1. Tegenreactie van globalisering

3.2.1.1. Veel mensen zoeken houvast aan nationale identiteit

4. La commercialisation de la littérature

4.1. Boekenmarkt

4.2. Boeken worden verfilmd

4.3. Bestsellercultuur

4.3.1. Media aandacht

4.3.2. Minder bekende schrijvers geen kans

4.3.3. Echte literatuur wordt verdrukt volgens critici

5. Les nouveaux médias

5.1. Verandering belangrijkste media

5.1.1. Eerst: boeken

5.1.2. Nu nieuwe media bijv. internetboek

5.2. Sociale Media

5.2.1. Promotie boeken

5.2.2. Nieuwe informatievoorziening