Integració d'eines tecnològiques per l'educació - UOC Alba Sánchez López

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
Integració d'eines tecnològiques per l'educació - UOC Alba Sánchez López par Mind Map: Integració d'eines tecnològiques per l'educació - UOC Alba Sánchez López

1. ALFABETITZACIÓ DÍGITAL

1.1. Docents

1.2. Estudiants

2. Conole, G. (2010). A holistic approach to designing for learning: A vision for the future. In: Annual International CODE Symposium, 18 February 2010, Chiba, Japan.

3. Bustos, A. i Coll, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 44(15), 163-184.

4. Dabbagh, N. i Reo, R. (2010) Back to the future: Tracing the roots and learning affordances of social software. In M. Lee, & C. McLourghlin (eds.). Web 2.0-Based e-learning: Applying social informatics for tertiary teaching (pp 1-20). UK: Idea Group.

5. Extrets de les lectures

6. Evolució del Software Social

6.1. Pre-Internet

6.1.1. Abans de 1969

6.1.2. Màquines pensants

6.2. Internet

6.2.1. 1969-1992

6.2.2. Comunicació mitjançant l'ordinador (CMC)

6.3. Web1.0

6.3.1. 1992-2000

6.3.2. Xarxa informàtica Mundial - la World Wide Web (WWW).

6.4. WEB 2.0

6.4.1. 2000- Actualitat (segons article)

6.4.2. NOVA INTERACCIÓ SOCIAL I MÉS COLABORACIÓ

6.4.2.1. E-LEARNING

6.4.2.1.1. Nivell ús software social

7. Impacte TIC en el context educatiu.

7.1. PARADOXES

7.1.1. 1. Domini ampli del coneixement.

7.1.2. 2. Jerarquia i control menys significatiu.

7.1.3. 3. Espai digital més complex.

7.1.4. 4. Intel·ligència col·lectiva.

7.1.5. 5. Contingut i eines lliures.

8. Potencial de les TIC per transformar les pràctiques educativas.

8.1. Incorporació de les TIC en l'educació.

9. Ecologia pedagógica

10. Affordances

11. DILEMES EN EDUCACIÓ

11.1. 1. Perill del rol del docent.

11.2. 2. Complexitat d'elecció dels recursos.

11.3. 3. Ampliació de la bretxa en les habilitats tecnològiques.

11.4. 4. Aprenentatge col·lectiu.

11.5. 5. Replantejament de la qualitat dels recursos.

12. SOLUCIONS

12.1. 1. Replantejar rol docent

12.2. 2. Repensar el procés del disseny.

12.3. 3. Ampliar la formació.

12.4. 4. Aprofitar com nou potencial educatiu.

12.5. 5. Millorar les habilitats per decidir.

13. Aprenentatge era dígital, Brown 2001.

13.1. 1. Capacitat d'interpretar entorns multimèdia, interactuar i navegar.

13.2. 2. Aprendre experimentant i descobrint.

13.3. 3. Learn by doing.

14. Habilitats segons Jenkins

14.1. 1.Play

14.2. 2.Rendiment

14.3. 3. Simulació

14.4. 4. Apropiació

14.5. 5. Multitarea

14.6. 6.Cognició distribuïda

14.7. 7.Intel·ligència col·lectiva

14.8. 8.Judici

14.9. 9.Navegació

14.10. 10.Xarxes

14.11. 11.Negociació

14.12. 12.Visualització.

15. Iniciatives

15.1. Open University Learning Design (OULDI)

15.2. OLnet

16. NOUS ENTORNS D'E-A (ensenyament-aprenentatge)

17. PAC 1 - Conceptes clau per a l'anàlisi i la selecció de tecnologies per a l'aprenentatge.

18. Introducció d'ordinadors

18.1. Educació tradicional

18.1.1. 1. Ús com a eina complementaria.

18.1.2. 2. Ensenyar funcionament bàsic als estudiants.

18.1.3. 3. Ús com a suport en el procés d'E-A.

18.1.4. 4. Es distribueixen entre l'alumnat.

18.1.5. 5. Es conecten en Xarxa: INTERNET.

19. Reconèixer complexitat a l'hora de l'E-A.

19.1. 1. Configuració de recursos tecnològics.

19.2. 2. Ús d'aplicacions i eines i la seva combinació amb altres recursos.

19.3. 3. Interaccions, què impliquen.

19.4. 4. Caràcter asíncron i síncron.

19.5. 5. Finalitats i objectius educatius.

20. TIC com a instruments psicològics

21. CARACTERÍSTIQUES

21.1. Formalisme

21.2. Interactivitat

21.3. Dinamisme

21.4. Naturalesa hipermèdia i multimèdia

21.5. Connectivitat

22. PSICOLÒGICAMENT EN LES PERSONES

22.1. Pensant

22.2. Treballant

22.3. Actuant

22.4. Relacionant-se

22.5. Aprenent

23. ÈXIT

23.1. Fer un bon ús.

23.2. Triangle interactiu. (Enllaç)

24. ALN

25. EVA

26. DISSENY

26.1. Amb participació multidisciplinària.

26.2. Seguint els usos dels participants/estudiants.

26.3. Incorporant

26.3.1. Espais de creació, gestió i lliurament de seqüències d'activitats

26.3.2. Dispositius per identificar les característiques de les activitats.

26.3.3. Funcions que donin informació a docents i estudiants.

26.3.4. Una estructura dinàmica que faciliti el treball individual i grupal.