Opdrachten geven

Elementen om betere opdrachten te geven

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Opdrachten geven par Mind Map: Opdrachten geven

1. Taalfuncties: klastaal

1.1. Instructies

1.1.1. Oefeningen

1.1.1.1. Jeu didactique

1.2. Opdrachten

1.2.1. Vaardigheden

1.2.1.1. Luisteren

1.2.1.2. Lezen

1.2.1.3. Spreken zonder interactie

1.2.1.4. Spreken met interactie

1.2.1.5. Schrijven

1.2.1.6. Jeu didactique

1.3. Discipline

2. Woordenschat

2.1. Klaswoordenschat

2.2. Schoolwoordenschat

3. Uitspraak

3.1. Intonatie

4. Grammatica

4.1. Imperatief

4.2. Jullie / je

4.3. Wederkerend voornaamwoord

4.4. Scheidbare werkwoorden

4.5. Modale partikels

5. Bord

5.1. Herhaling

5.2. Gewoontes

5.3. Nieuwe kennis

5.4. Synthese

6. Feedback aan leerlingen

7. AFP

7.1. Opdracht

7.1.1. Simpele, duidelijke taal

7.1.2. Elementen

7.1.2.1. Context?

7.1.2.2. Taak

7.1.2.3. Taal

7.1.2.4. Groepsvorming

7.1.2.4.1. Alleen

7.1.2.4.2. Per twee

7.1.2.4.3. Samen

7.1.2.5. Tijd

7.1.2.6. Verbetering

7.1.2.7. Evaluatie

8. Taalbad

9. Lichaamstaal