Integració de sistemes d'informació

Integració sistemes d'informació

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
Integració de sistemes d'informació par Mind Map: Integració de sistemes d'informació

1. Organitzacions

1.1. persones

1.2. estructures

1.2.1. departaments

1.2.1.1. finances

1.2.1.2. recursos humans

1.2.1.3. vendes

1.2.1.4. etc...

1.3. processos

2. Tecnologies de la informació

3. Integració

3.1. estats

3.1.1. Estat 1. Interconectivitat

3.1.1.1. integració tecnològica

3.1.2. Estat 2. Interoperabilitat

3.1.2.1. integració de software i aplicatius

3.1.3. Estat 3. Convergència semàntica

3.1.3.1. integració de dades (informació)

3.1.4. Estat 4. Integració convergent

3.1.4.1. integració de processos de negoci, persones i coneixement

4. implica

5. fa ús de

6. s'integra en

7. possibiliten

7.1. Integració empresarial

7.1.1. integració intra empresa

7.1.2. integració inter empresa

7.1.3. integració híbrida

7.1.4. integració horitzontal

7.1.5. integració vertical

7.1.6. integració mixta

8. obstacles

8.1. Sistemes d'informació dispars

8.1.1. Estratègic

8.1.2. Gestió

8.1.3. Operacional

8.1.4. Tècnic

8.2. Barreres a la integració de SI

8.2.1. costos

8.2.2. quantitat recurssos necessaris

8.2.2.1. temps

8.2.2.2. personal

8.2.2.3. experiència

8.2.3. resistència al canvi

9. beneficis

9.1. reducció de costos

9.2. millora del funcionament del negoci

9.3. Millora dels processos de negoci

9.4. Augmenta la satisfacció del consumidor

9.5. Beneficis funcionals

9.5.1. gestió de dades

9.5.2. col·laboració

9.5.3. reporting

9.5.4. gestió estratègica

9.5.5. processos de presa de decisió

9.5.6. integració de xarxes de comunicació

10. Metodologies

10.1. fases

10.1.1. 1. Requeriments

10.1.2. 2. Anàlisi / disseny

10.1.3. 3. Desenvolupament

10.1.4. 4. Test

10.1.5. 5. Producció i manteniment

11. necessita