Pedagogische/didactische handelingen

Lancez-Vous. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse e-mail
Pedagogische/didactische handelingen par Mind Map: Pedagogische/didactische handelingen

1. het participatiegesprek

2. het reflectiegesprek

3. persoonlijkheidsontwikkeling

4. Identiteitsontwikkeling

5. Maslow behoeftepiramide

6. Identiteit vs rolverwarring Erikson

7. Toepassingsgericht leren

8. Zelfgestuurd/intern leren

9. Cooperativiteit

10. UI model