Právo a právní věda

Commencez. C'est gratuit
ou s'inscrire avec votre adresse courriel
Rocket clouds
Právo a právní věda par Mind Map: Právo a právní věda

1. Pracoviště

1.1. Justice

1.1.1. Čtyřstupňová soudní soustava

1.1.2. Ústavní soud

1.1.2.1. JUDr. Pavel Rychetský

1.2. Advokacie

1.2.1. Etický kodex

1.2.2. Česká advokátní komora

1.2.3. Mediace

1.3. Notářství

1.3.1. Notářské zkoušky

1.3.2. Notářská komora ČR

1.4. Veřejná správa

1.4.1. Státní správa

1.4.1.1. Ministerstva

1.4.1.2. Veřejné stáže

1.4.1.3. Státní fondy

1.4.2. Samospráva

1.4.2.1. Územní

1.4.2.1.1. Obce

1.4.2.1.2. Kraje

1.4.2.2. Zájmová

1.4.2.2.1. Profesní

1.4.2.2.2. Akademické obce

1.5. Státní zastupitelství

1.5.1. Trestní řízení

1.5.2. Netrestní řízení

1.5.3. JUDr. Pavel Zeman

2. Aktuální právní otázky

2.1. Imigrační politika

2.1.1. Kvóty pro přijímání uprchlíků

2.1.2. Úmluva o právním postavení uprchlíků

2.1.3. Evropská azylová politika

2.2. Evropská unie

2.2.1. Konec plateb za roaming

2.2.2. Úprava dědického práva

2.2.3. Interupce ženám s občanstvím EU

2.3. Česká politická situace

2.3.1. Udělování státních vyznamenání

2.3.2. Finanční limity na volební kampaně

2.3.3. Novela NOZ

3. Literatura

3.1. Časopisecká

3.1.1. Právní rozhledy

3.1.2. Právní rádce

3.1.3. Harvard law review

3.1.4. American journal of international law

3.1.5. European review of public law

3.1.6. Journal of law and society

3.1.7. Neue Justiz

3.2. Knižní

3.2.1. Doba eura - úspěch i nezdary společné evropské měny

3.2.2. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku

3.2.3. ÚZ č. 1100 Zákoník práce, rejstřík 2015

3.2.4. The rule of law (Tom Bingham)

3.2.5. Letters to a Law student (Nicholas McBride)

3.2.6. Glanville Williams: Learning the Law (ATH Smith)

4. Akce

4.1. České

4.1.1. Právo ve veřejné správě

4.1.2. Pracovní doba názorně a prakticky

4.1.3. Práce cizinců v ČR

4.1.4. Základy mediace

4.2. Zahraniční

4.2.1. LLM fair - veletrh

4.2.2. Contract competition

4.2.3. LES International Conference

4.3. Pořádáné MUNI

4.3.1. Dny práva

4.3.2. COFOLA

4.3.3. Cyber-space

5. Významné osobnosti oboru

5.1. České

5.1.1. Karel Eliáš

5.1.2. Zdeněk Kühn

5.1.3. Pavel Holländer

5.1.4. Eliška Wágnerová

5.1.5. Vojtěch Šimíček

5.1.6. Lenka Bradáčová

5.1.7. Roman Fiala

5.2. Zahraniční

5.2.1. Angela Merkel

5.2.2. Hillary Clinton

5.2.3. Solomon Seay jr.

5.2.4. Stephen Harper

5.2.5. Caroline Kennedy

5.2.6. Anthony M. Kennedy