B.1.1. UČENIK RASPRAVLJA O INFORMACIJAMA O ZEMLJAMA CILJNOGA JEZIKA I DRUGIM KULTURAMA.

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Rocket clouds
B.1.1. UČENIK RASPRAVLJA O INFORMACIJAMA O ZEMLJAMA CILJNOGA JEZIKA I DRUGIM KULTURAMA. da Mind Map: B.1.1. UČENIK RASPRAVLJA O INFORMACIJAMA O ZEMLJAMA CILJNOGA JEZIKA I DRUGIM KULTURAMA.

1. - proširuje raspon informacija o drugim kulturama

1.1. gleda dokumentarne filmove

1.2. sluša podcaste i radio emisije

1.3. sudjeluje u terenskim nastavama koje uključuju pripadnike ili sadržaje vezane za druge kulture

1.4. izrađuje projekte i prezentacije (u bilo kojem raspoloživom mediju) na teme vezane za druge kulture

1.5. čita kratke priče i kroz aktivnosti na satu povezuje ih s kulturnim kontekstom u kojem su nastale

1.6. sudjeluje u eTwinning aktivnostima

2. - utvrđuje i analizira sličnosti i različitosti među vlastitom kulturom i drugim kulturama

2.1. nakon aktivnosti kojima proširuje raspon informacija o drugim kulturama izrađuje projekte i prezentacije (u bilo kojem raspoloživom mediju) na temu istih aspekata svoje vlastite kulture, npr.

2.1.1. hrana - kuharica ili degustacija jela

2.1.2. stilovi odijevanja - modna revija

2.1.3. turistička brošura o gradu u kojem živi

2.1.4. način govora - skeč

2.1.5. najčešće zablude kviz, poster

2.1.6. stereotipi - interaktivna prezentacija

2.1.7. važna povijesna razdoblja - interaktivna prezentacija

2.2. izrađuje kvizove znanja u kojima povezuje saznanja o vlastitoj kulturi i drugim kulturama, te o tome kako utječu jedne na druge

3. - prosuđuje primjerenost zaključaka o vlastitoj kulturi i drugim kulturama

3.1. sudjeluje u aktivnosti Mystery Skype u kojoj mora osmisliti pitanja za sugovornike ne bi li doznao iz koje zemlje dolaze

3.2. kroz vođenu samoprocjenu prethodno navedenih aktivnosti uočava utjecaj raznih stereotipa na vlastite pretpostavke o drugima i drugačijima