Funktionelle lidelser

Iniziamo. È gratuito!
o registrati con il tuo indirizzo email
Funktionelle lidelser da Mind Map: Funktionelle lidelser

1. Hvad er funktionelle lidelser?

2. Hvad kan ergoterapeuter gøre for mennesker med funktionelle lidelser?

3. Hvordan påvirker denne diagnose menneskerne i hverdagen?

4. Hvem får diagnosiceret funktionel lidelse?

5. Sundhedsstyrelsen vil have styrket indsatsen for patienter med funktionelle lidelser

6. Funktionelle lidelser er samlebetegnelsen for en række lidelser, der alle er kendetegnet ved, at personen har et eller flere fysiske symptomer, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ofte har et karakteristisk mønster. Et fælles kendetegn for funktionelle lidelser er, at de ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

7. Hvordan disse patienter kan forbedre deres funktionsniveau?

8. Hvordan man kan øge livskvaliteten for disse patienter?

9. Hvordan man kan anvende mestringsstrategier for patienter med denne lidelse?

10. Erfaring fra egen krop

11. Der foregår omfattende forskning i Danmark og internationalt i årsagerne til funktionelle lidelser.

12. Det er en diagnose der er svær at forholde sig til

13. Viden omkring mennesker med funktionelle lidelser

14. Viden omkring hverdagen med en funktionel lidelse

15. Viden om begrænsninger i aktivitetsudførelsen

16. Aktivitetsudførelse

17. Det er vigtigt at tage udgangspunkt i en bio-psyko-social sygdomsforståelse for at forstå årsagerne bag funktionelle lidelser hos det enkelte menneske

18. Symptomerne skal påvirke menneskets mulighed for at leve et normalt liv markant, for at der er tale om en funktionel lidelse. Man kan have vidt forskellige symptomer og sygdomsforløb.